Du är här: 

Elevhälsovård

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolhälsovård, det vill säga skolsköterska och skolläkare.

Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.

Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.
Skolhälsovården är frivillig och kostnadsfri. Skolsköterska och skolläkare arbetar under tystnadsplikt.

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2, 4 och 7 och innehåller bland annat vägning, mätning, syn/hörselundersökning och ryggkontroll, men ser lite olika ut beroende på barnets ålder.
Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsoval.

Vaccinationer sker enligt ett nationellt vaccinationsprogram i år 2 och 5 under läsåret 2015/2016, samt vid behov.

I skolhälsovårdens uppdrag ligger att tillsammans med övrig elevvård medverka till att elever i behov av särskilt stöd får hjälp i skolan och att de vid behov får genomgå utredningar.

Du är alltid välkommen som förälder eller elev att kontakta oss vid frågor och funderingar.

Kontakt : Skolsköterska:
Kristina Seydlitz
Tel: 026-17 71 97
mail: kristina.seydlitz@gavle.se

Eva Wallinder
Tel: 026- 17 71 50
mail: eva.wallinder@gavle.se

Mottagsningstider på Skolhälsovården

Måndag                08.15-09.30- Öppen mottagning
Tisdag                  12.30-13.30- Öppen mottagning
Onsdag-Torsdag  08.15-09.30- Öppen mottagning

Övriga tider endast tidsbokning

Fredagar- ingen öppen mottagning- endast bokade
besök!

Välkomna!
Kicki Seydlitz och Eva Wallinder


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-08-25