Du är här: 

Skolans inriktningar

INRIKTADE KLASSER

DITT FAVORITÄMNE PÅ SCHEMAT…
Du som går i en inriktad klass (bild och design –  fotboll ) kommer att ha 100 minuter i veckan på ditt schema då du får utöva ditt profilämne. Eftersom den tiden tas från skolans och elevens val, så får du i stort sett lika mycket undervisning i alla ordinarie skolämnen som andra elever utan vald profilinriktning.

VÅR MÅLSÄTTNING…
Vår målsättning med inriktade klasser på Solängsskolan, är att eleven ska få möjlighet att fördjupa sig i sitt specialintresse. Vår förhoppning är att eleven känner större ansvar och blir mer studiemotiverad, både inom inriktningen och i övriga ämnen, med förbättrade studieresultat som följd. Då tror vi att stämningen och trivseln blir ännu bättre i vår skola.

VEM KAN SÖKA?
Du som vill gå i inriktad klass med välutbildade lärare, god kamratskap och sammanhållning i en öppen och trevlig atmosfär är nu hjärtligt välkommen med din ansökan till Solängsskolans inriktade klasser. Till fotbollsinriktningen kommer de sökande att kallas till ett kortare antagningsprov som utgår från Svenska fotbollsförbundets teknikmärke, det gula häftet. Till Bild och design-inriktningen sker inlämnande av arbetsprover inkl en personlig motivering, antagningen är en bedömning av inlämnat material.Sökande till Gävle musikklasser kallas till ett kortare sång- och gehörstest.

HUR DU ANSÖKER…
Sista ansökningsdag för dig som söker till inriktad klass är 15 februari inför kommande hösttermin.

Du har fått denna information med tillhörande ansökningsblankett utdelad i din skola eller på annat sätt. Den finns även att hämta hem via Solängsskolans hemsida. Ansökningsblanketten fyller du i tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare och skickar till:

Solängsskolan
”Ansökan till inriktad klass”
Parkvägen 16
802 67 GÄVLE
MER INFORMATION? – KONTAKTA OSS!

Marianne Etholén Axlund, bitr. rektor 026-17 72 82   marianne.etholen.axlund@gavle.se
Katarina Bauman, bild & design       070-084 85 42   katharina.bauman@gavle.se
Övrig information (exp)                    026-17 98 68   eva.m.persson@gavle.se
Maria Bergström                              026-17 99 02    maria.1.bergström@gavle.se

SOLÄNGSSKOLANS UTBILDNINGSINRIKTNINGAR I KORTHET…

  • Genom att låta elevernas specialintressen få utrymme i undervisningen stärks elevernas kreativitet och eleverna tillåts utveckling efter sina egna förutsättningar.
  • Genom scenproduktioner, projekt och lagverksamheter lär sig eleverna målrelaterat arbete och att samarbeta.
  • Förutom de lokala inriktningarna, för närvarande med bild & design, fotboll, finns även Gävle musikklasser.
  • Solängsskolan har omsorg om att alla elever, i stor eller liten undervisningsgrupp, ska nå de uppställda målen för grundskolan i årskurs 9.
  • Tydliga regler och mål finns på skolan och kontakten mellan elever och personal är avspänd. Stämningen på Solängsskolan är lugn.
  • Solängsskolan är en del av de skolor i Gävle som länge haft flest elever med godkända betyg från grundskolan.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-19