Du är här: 

Biträdande rektorerna har ordet

 

Från och med höstterminen 2017 är Nynässkolans och Solängsskolans F-6-verksamheter en gemensam verksamhet i Solängsskolans lokaler. Hösten/vintern 2018 påbörjas ombyggnationerna av skolan, arkitektens och Gavlefastigheters förberedlser går enligt tidsplan och en invändigt helt ny skola kommer att stå klar 2020. Under byggtiden kommer delar av skolan vara avstängda i etapper men vi hoppas att ändå kunna rymmas i byggnaderna alternativt i tillfälliga paviljonger. I den nyrustade skolan kommer alla klassrum ha intilliggande grupprum, det kommer att bli ett nytt kök och alla lokaler kommer att vara anpassade för moderna arbetssätt. Målsättningen är att vara Gävles bästa F-6-skola.

Johan Björck, biträdande rektor med ansvar för årskurs F-2
Magdalena Eriksson, biträdande rektor med ansvar för årskurs 3-6

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-18