Du är här: 

Trafik och skolskjuts

Skolskjuts

Anökningar om skolskjuts sköts av handläggare på Utbildning Gävle och regleras av både skollagen och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.

Ditt barn har per automatik rätt till kostnadsfri skolskjuts om barnet har Solängsskolan som placeringsskola och har ett visst avstånd mellan sin bostad och skolan. Då behöver du inte ansöka om skolskjuts. 

Årskurs Avstånd mellan bostad och skola
Åk 1-3 2 km
Åk 4-6 3 km

Mer information om skolskjuts finns på gavle.se »

Vandrande skolbuss

Från och med 22 augusti fram till höstlovet anordnar Solängsskolan gemensam promenad till skolan, även kallad vandrande skolbuss. 

Läs mer om den vandrande skolbussen »

Hållplatser och busslinjer

Busshållplats för busslinje 4 finns på Bergsgatan och heter Fjärran Höjder.

Cykel

Cykelparkering finns inom skolgårdsområdet mot Parkvägen/Bergsgatan, samt på baksidan av skolan mot Tegnergatan/Majorsgatan.

I Gävle kommuns cykelreseplanerare kan du planera din och ditt barns cykelväg från hemmet till skolan. Där finns alla cykelbanor i Gävle kommun utmärkta. www.gavle.se/cykelreseplaneraren

Avlämningsfickor för bil

Två nya avlämningsfickor kommer att ordnas på Bergsgatan. De beräknas vara färdiga i september 2017. För att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vara så bra som möjligt kring skolans närmiljö ber vi  att använda dessa om ni behöver lämna barnet med bil.

Rekommenderad parkering i närområdet

För de vårdnadshavare som behöver följa med elever in till skolan så rekommenderas allmänt tillgängliga besöksparkeringar i skolans närområde, till exempel:

  • Parkering vid Lantmäteriet och Gävle tingsrätt
     5kr/timme i avgift, 300 m gångväg till Solängsskolan.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-29