Du är här: 

Trygghetsarbete

På en skola ska alla kunna känna sig trygga

Syftet med ett trygghetsarbete är att skapa en god arbetsmiljö där både lärare och elever kan känna sig trygga. Ingen elev ska under sin skoltid behöva bli mobbad, diskriminerad, trakasserad eller kränkt.

Gävlemodellen – för minskad mobbning

Vår skola ingår i Gävlemodellen. Det är en metod utvecklad i samarbete mellan Högskolan i Gävle, Utbildning Gävle och BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Gävlemodellen går ut på att förebygga, upptäcka och hantera mobbning och kränkningar genom ett långsiktigt arbete baserat på forskning och lagstiftning. Alla skolor som arbetar enligt Gävlemodellen utgår från skolans egna förutsättningar och behov i arbetet med att motverka mobbning.

Läs mer om hur Gävlemodellen fungerar

Till höger kan du ta del av vår skolas likabehandlingsplan. Där kan du läsa mer om vårt trygghetsarbete.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-01-26