Du är här: 
  • Skolval 2018 - förskoleklass
Glada elever

Snart ska ditt barn börja i förskoleklass!

Förskoleklass fungerar som en övergång mellan förskola och årskurs 1. Förskoleklassen omfattar 3,5 timmar per dag, är förlagd till förmiddagen och är avgiftsfri. Förskoleklass leds av förskollärare och följer skolans läsår. 

Du som vårdnadshavare väljer vilken grundskola ditt barn ska börja förskoleklass. Du väljer skola via e-tjänst eller blankett mellan 
15 januari-15 februari.

Nytt från 2018: Förskoleklass blir obligatoriskt

Riksdagen har beslutat att förskoleklass blir obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att skolplikt gäller, att ditt barns frånvaro registreras och att du behöver ansöka om ledighet om du vill att barnet ska vara ledig från skolan mellan loven. Det innebär också att skolskjuts erbjuds till de elever som uppfyller kriterierna för det.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-09