Förvaltningar

Gävle kommun har sju förvaltningar som bistår nämnder och styrelser med utredning, planering och utförande av tjänster. Den politiska ledningen i Gävle kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Politiska nämnder styr verksamheten i förvaltningarna och bolagen har styrelser med representanter för väljarna och sakkunniga. För att veta vilka som sitter i respektive nämnd klicka på Förtroendemannaregistret. Där kan du bland annat söka på nämnd, person eller vilken post personen innehar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15