Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret samordnar arbetet mellan kommunens olika förvaltningar och har ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet i Gävle kommun.

Kontoret förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-06-29