Omvårdnad Gävle

Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Vår uppgift är att erbjuda tjänster som bidrar till goda levnadsvillkor, välbefinnande och ett värdigt liv.

Omvårdnad Gävle erbjuder ett brett utbud av stöd och tjänster såsom stöd i hemmet, särskilt boende, hälso- och sjukvård, gemenskap och aktiviteter, stöd och avlösning för anhöriga och förebyggande verksamhet. Verksamheten bedrivs i huvudsak i egen regi, men även till viss del av externa utförare.

Omvårdnad Gävle är en av kommunens största förvaltningar. Hos oss arbetar cirka 2000 personser i olika omvårdnadsyrken såsom undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, personliga assistenter, habiliterare, skötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vi har också medarbetare inom andra yrkesgrupper, till exempel biståndshandläggare och verksamhetschefer.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-18