Kvalitet och uppföljningar

Omvårdnad Gävle följer kontinuerligt upp och utvärderar sitt arbete. Det görs bland annat genom kund- och närståendeundersökningar och andra former av kvalitetsuppföljningar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-04