Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller hälso- och sjukvård och tandvård. Patientnämndens service är gratis. Patientnämnden är en del av Region Gävleborg.

På Region Gävleborgs webbplats finns mer infomation om Patientnämnden och kontaktuppgifter.

När kan jag kontakta Patientnämnden?

Om du är missnöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du har fått, till exempel inom hemsjukvården, på ett vård- och omsorgsboende eller på boende för personer med funktionsnedsättning, ska du i första hand lämna dina synpunkter eller klagomål till chefen eller personalen i den verksamhet som är berörd. 

Om du inte vill vända dig till berörd verksamhet, eller om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter eller klagomål, kan du kontakta Patientnämnden. Vad din synpunkt än handlar om kan du alltid rådgöra med Patientnämnden.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15