Samhällsbyggnad Gävle

Samhällsbyggnad Gävle arbetar för en långsiktigt hållbar användning av kommunens mark och vatten samt planering av infrastruktur och byggande. Förvaltningen är en viktig kugge i Gävles samhällsutveckling och verksamheten är en del av gävlebornas vardag.

Samhällsbyggnad Gävles ansvarsområden är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, lantmäteri- och bygglovsverksamhet, trafiksäkerhet, planering och beställning av kollektivtrafik, färdtjänst, bostadsförturer, bostadsanpassningar samt gatu-, park- och trafikfrågor. Förvaltningen bedriver även tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem.

Förvaltningen håller till i förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, och öppettiderna är vardagar klockan 07.50-17.00.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-02-01