Kontakt Socialtjänst Gävle

 • E-post socialtjanst@gavle.se
  (E-posten öppnas regelbundet under kontorstid på helgfria vardagar.)
 • Telefon 026-17 80 00.
 • Post Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle.
 • Fax 026-64 48 92.

Mottagningsenheten

Det är Mottagningsenheten du kontaktar/besöker när du
söker hjälp eller vill göra en anmälan:

 • Besök Ruddammsgatan 2 i Gävle.
  Öppet helgfri:
  Måndag–fredag kl. 08.0017.00* med lunchstängt kl. 12.0013.00.
  *Under juni, juli och augusti stänger vi kl.16.00.
 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se (Tänk på att om du gör en anmälan till oss via din e-postadress så är du inte anonym).
 • Post: Mottagningsenheten, Socialtjänst Gävle, Box 803, 801 30 Gävle.
 • Fax 026-64 48 92.

Receptioner

Skomakargatan 6

 • Besök Skomakargatan 6 i Gävle.
  Öppet helgfri:
  Måndag–torsdag kl. 08.0017.00* med lunchstängt kl.11.45–12.45.
  Fredag kl. 08.00–16.00* med lunchstängt kl.11.45–12.45.
  *Under juni, juli och augusti stänger vi kl. 16.00 måndag–torsdag
  och kl. 15.00 på fredagar.

 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se

Skeppargatan 15A

 • Besök Norra Skeppargatan 15A i Gävle.
  Öppet helgfri
  Måndag–torsdag kl. 08.0017.00*, med lunchstängt kl. 11.4512.45.
  Fredag kl. 08.0016.00*, med lunchstängt kl. 11.4512.45.
  *Under juni, juli och augusti stänger vi kl. 16.00 måndag – torsdag
  och kl. 15.00 på fredagar.
 • Telefon 026-17 80 00.
 • E-post socialtjanst@gavle.se

Socialjouren - när socialtjänsten har stängt

Kontakta socialjouren om du råkar ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Socialjourens telefonnummer och telefontider.

Verksamheter A-Ö

Du kan skicka e-post till alla verksamheter på adressen
socialtjanst@gavle.se

Barnahus Gävleborg
Beroendecentrum Gävle
Birka halvvägshus, telefon 026-17 98 28.
Boendeenheten, telefon 026-17 80 00.
Brottsförebyggarna i Gävle (BIG)

Familjeboendet, telefon 026-17 84 55.
Familjecentral Andersberg  
Familjecentral Sätra 
Familjehemsenheten 
Familjerådgivningen 
Familjerättsenheten  
Familjestödet  
Försörjningsstöd, socialbidrag

Grinden 

Hemsta öppenvård 
Hemstagården, telefon 026-17 91 53. 

Kompassen
Kontaktpersoner, telefon 026-17 80 00.

Mottagningsenheten, Ruddammsgatan 2, 026-17 80 00.

Sesam, Vallbacksgatan 8, 026-17 24 58.
Socialbidrag, försörjningsstöd
Socialjouren
Socialnämnden
Stallgatan, telefon 026-12 88 24. 

Tillståndsenheten

Utredningsenhet Barn, Skomakargatan 6, 026-17 80 00.
Utredningsenhet Ungdom, Skomakargatan 6, 026-17 80 00.
Utredningsenhet Vuxen, Skomakargatan 6, 026-17 80 00.

Öppenvårdsmottagning våld i nära relationer

Chefer

Förvaltningschef, socialchef

Mats Collin
Telefon 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post socialtjanst@gavle.se

Biträdande förvaltningschef:
Lars Lodin
Telefon 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post socialtjanst@gavle.se

Avdelningschef, Utredningsavdelningen

Lena Hörnell
Telefon 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post socialtjanst@gavle.se

Avdelningschef, Resursavdelningen

Eva Westman
Telefon 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post socialtjanst@gavle.se

Avdelningschef, Stöd- och Förebyggandeavdelningen

Lars Lodin
Telefon 026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post socialtjanst@gavle.se

Avdelningschef, Avdelningen för Ensamkommande barn

Marie Halilovic'
Telefon
026-17 80 00 (kundtjänst).
E-post socialtjanst@gavle.se

Politiker i Socialnämnden

Socialnämndens ordförande, ledamöter och ersättare

Namn- och kontaktinformation finns i Förtroendemannaregistret

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-21

Misstanke om barn som far illa?

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller polisen Mer om hur du gör en orosanmälan

Klaga på socialtjänsten?

Du som är missnöjd med socialtjänsten har rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart du ska vända dig beror på vad klagomålet gäller.