Du är här: 

Ekonomi och budget

Budget med tillhörande kommunplan utgör kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fastställs kommunens mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas också resurserna till de olika verksamheterna.

Kommunplan med årsbudget 2017 och utblick 2018-2020 fastställdes av Kommunfullmäktige i juni 2016.

Tilläggsbudget för Gävle kommun fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2016.

Beställ äldre årsredovisningar

Jag vill beställa
Namn
E-post

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-14

Ny fakturaadress och fakturamärkning

1 januari 2013 byter Gävle kommun ekonomisystem. Det innebär att fakturaadress och fakturamärkning kommer att ändras. Följande instruktion gäller enbart den juridiska personen Gävle kommun.