Fakturahantering

Gävle kommunkoncern tillämpar skanning av leverantörsfakturor. Särskilda adresser finns därför som ska användas för leverantörsfakturorna.

Dagligen kommer en fil med de skannade fakturorna till kommunen där den går direkt till angiven referens. Skanningen av fakturorna utförs av ett skanningföretag (för närvarande i Fagersta). 

Dessa uppgifter behövs därför på fakturan:

  • Leverantörens juridiska person
  • Kundens juridiska person
  • Leverantörens Plus/Bankgiro konto eller kontonummer
  • Organisationsnummer
  • Fakturanummer/OCR
  • Fakturadatum
  • Bruttobelopp samt momsbelopp
  • Fakturaadress
  • Referens

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller referens. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referens. Referensen börjar alltid med en sifferkombination som motsvarar intern kod för respektive organisation inom kommunen.

Vid frågor går det bra att kontakta en kontaktperson inom respektive förvaltning, bolag eller kommunalförbund. Denna information finns vid fakturadresserna. Klicka på denna länk för att komma till sidan med fakturaadresser och kontaktpersoner.

Ofullständiga fakturor

Saknas uppgifter, returneras fakturan för komplettering av vårt skanningföretag vilket innebär att hanteringstiden blir längre.

Fakturaadresser – bara för leverantörsfakturor

Till fakturaadresser skall inte övrig post skickas till exempel reklam och biljetter. Det sorteras bort i samband med skanningen. Övrig post skall skickas direkt till mottagaren på ordinarie postadress.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2014-12-09