Fakturahantering

Gävle kommunkoncern tillämpar skanning av leverantörsfakturor. Särskilda adresser finns därför som ska användas för leverantörsfakturorna.

Dagligen kommer en fil med de skannade fakturorna till kommunen där den går direkt till angiven referens.  

Dessa uppgifter behövs därför på fakturan:

  • Leverantörens juridiska person
  • Kundens juridiska person
  • Leverantörens Plus/Bankgiro konto eller kontonummer
  • Organisationsnummer
  • Fakturanummer/OCR
  • Fakturadatum
  • Bruttobelopp samt momsbelopp
  • Fakturaadress
  • Referens

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller referens. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referens. Referensen börjar alltid med en sifferkombination som motsvarar intern kod för respektive organisation inom kommunen.

Ofullständiga fakturor

Saknas uppgifter, returneras fakturan för komplettering ,vilket innebär att hanteringstiden blir längre.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-25