Historia

Gävle nämns för första gången som stad 1413 men dess äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Staden fungerade som utskeppningshamn för norra Bergslagen och Gävlefiskarna hade tidvis kungligt monopol på fiske längs en stor del av Norrlands kust.

Gävle var tidigt stapelstad och konkurrerade till och med med Stockholm, men det så kallade bottniska handelstvånget1636, framtvingat efter klagomål från huvudstadens borgerskap, hämmade dock stadens utveckling under 1600- och 1700-talen, då utrikes sjöfart inte tilläts.

1718 och 1721 undgick staden det öde som drabbade de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att skövlas och brännas av ryssarna. År 1792 höll Gustav III sin sista riksdag här, i en tillbyggnad vid Gävle slott.

Staden har drabbats av ett flertal stadsbränder, den senaste 1869, som lade största delen av staden norr om Gavleån i aska.

I mitten av 1600-talet blev Gävle residensstad i det dåtida Västernorrlands län, numera Gävleborgs län.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-02-10

"När Gävle blev stad 1446" - virtuell utställning

Stadsarkivets utställning om Gävles tidiga historia öppnades i samband med namngivningen av Kung Kristoffers Park den 10:e september 2011. Här kan du ta del av en virtuell variant av utställningen.