Du är här: 

Kommunalskatt

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och finansierar mellan 85-90 % av kommunens löpande verksamhet så som förskola, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera.

Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet som till exempel barnomsorgsavgifter och äldreomsorgsavgifter.

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift. Därutöver betalar den som är medlem i Svenska kyrkan en avgift dit . 

Gävle kommuns skattesats år 2016

Församling

Summa, inkl. kyrkoavgift

Summa, exkl. kyrkoavgift
Centrala församlingar 34,85 33,98
Hamrånge 35,31 34,15
Hedesunda 35,21 33,98
Hille 35,06 33,97
Valbo 34,91 34,01

Ta del av hela skattesatsen för Gävle kommun här!

Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om kommunalskatten och skattesatser. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-17