Gävle firar Finlands 100-årsjubileum

Finland 100 år

Finland fyller i år 100 år som självständig stat. Temat för jubileumsåret är ”Tillsammans” och tillsammans med andra lokala aktörer deltar Gävle kommun i firandet av Finlands stora år under 2017.

I Gävle uppmärksammas jubileumsåret med olika aktiviteter med koppling till Finland. Alla intresserade Gävlebor och besökare bjuds under 2017 in att lära sig mer om grannlandets 100-åriga resa och nutid. Vi vill även synliggöra Sveriges och Finlands gemensamma historia och de kopplingar som Gävle har med grannlandet i öst. Cirka åtta procent av Gävleborna har i dag finsk bakgrund.

Fokus för firandet för Finland 100 år i Gävle ligger på en finsk temavecka som anordnas den 18 mars – 26 mars. Temaveckan förverkligas i samarbete med bland annat Föreningen Norden, Finska klubben i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle Teater, Riksteatern Gävleborg, Arkiv Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Region Gävleborg, Gävle symfoniorkester, Gasklockorna, Kulturum,  Humanistiska samfundet i Gävle, Studieförbundet Vuxenskolan, Gävle Stadsbibliotek, Bomhus bibliotek, Bomhus Folkets hus, Svenska kyrkan, Träffpunkt Kaplansgatan 10 och Träffpunkt Brunnsgatan 59.

Programmet för temaveckan Finland 100 år hittar du på Visit Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-12