Gävle 100 000

Snart är vi 100 000 Gävlebor, just nu 99 983

Gävle växer och närmar sig 100 000 invånare. Enligt Per-Erik Mårtensson, analytiker på Avdelningen för övergripande planering på Kommunledningskontoret, Gävle kommun, kan det ske redan i mars.

- Någonstans efter millennieskiftet har utvecklingen tagit fart här i Gävle. Sedan 1998 har Gävles befolkning ökat varje år och under den senaste 10-årsperioden ökat kraftigt, säger Per-Erik. 

Redan år 2030 kan Gävle ha 120 000 invånare och för att möta behovet av 20 000 nya Gävlebor planerar Gävle för 10 000 nya bostäder. Detta blir en viktig pusselbit för den fortsatta tillväxten. 

En annan är Högskolan i Gävle. Med högst sökandetryck i hela Sverige lockar man många nya studenter och bidrar till en föryngring i befolkningen. Dessutom trivs studenterna i Gävle. I en undersökning som genomfördes 2015 svarar över 94 % av studenterna att de trivs "mycket bra" eller "ganska bra" i Gävle. 

Faktum är att Gävleborna överlag är nöjda att bo och leva här och det pågår en urbanisering där allt fler flyttar från mindre kommuner till tillväxtmotorn Gävle, Sveriges 16:e största kommun.

Gävle växer ihop med Stockholm/Arlanda

Samtidigt som Gävle växer, växer vi också allt närmare Stockholmsregionen med Sveriges största arbetsmarknad.
60 minuter till Arlanda och 80 minuter till Stockholm är en viktig faktor för företag som väljer att etablera sin verksamhet här och för personer som väljer att pendla. Med en timme till Arlanda kommer till exempel Gävle att vara attraktiv som boendeort för några av de 50 000 som 2030 förväntas ha sin arbetsplats i en helt ny flygplatsstad som växer fram.

- Jag tror att det är utbytet som är det centrala. Vi har ett behov av att fortsätta växa och med ökad tillväxt så ökar också våra möjligheter att blomma ut som stad. Med nya människor kommer mer dynamik, nya idéer och ett ökat utbyte med övriga världen, avslutar Per-Erik.

Snart är vi 100 000 Gävlebor

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-22

Hur vill du fira Gävle 100 000?

Gävle växer och i sommar vill vi fira att vi är 100 000 Gävlebor. Men hur? Det har vi frågat Gävleborna om under två veckor i februari. Nu gås alla förslag igenom och i början av mars presenteras programmet för Gävle 100 000.

100 000 Gävlebor sätter kommunen på kartan

”Gävle går från att vara en stor småstad till att vara en liten storstad. Detta kan bland annat bidra till att företag som idag inte finns här överväger att etablera sig i Gävle. ” – Inger Källgren Sawela, kommunstyrelsens ordförande (M) Läs pressmeddelandet här