Du är här: 

Frågor och svar om Gävle 100 000

Vad beror befolkningsökningen i Gävle på?
Befolkningsökningen kommer av att fler föds än dör i Gävle, att människor från omkringliggande kommuner flyttar in hit samt hitflyttade nysvenskar som har uppehållstillstånd. Asylsökande syns inte statistiken.

Vad får det för effekt att Gävle blir 100000?
Gävle går från att vara en stor småstad till att vara en liten storstad. Detta kan bland annat bidra till att företag som idag inte finns här överväger att etablera sig i Gävle. Med fler jobbtillfällen och ökad tillväxt ökar också våra möjligheter att fortsätta utvecklas som stad.

Vad betyder det för arbetsmarknaden att vi blir 100 000 Gävlebor?
Med fler invånare ökar marknaden för handel och en rad andra branscher. Därför kommer nya företag att starta, etablera sig och skapa arbetstillfällen här. Läget nära ett snabbt växande Stockholm-Arlanda förväntas också bidra till fler arbetstillfällen i staden och på pendlingsavstånd.

Varför ska vi fira att vi är 100 000?
Att Gävle växer och blir 100 000 invånare sätter kommunen på kartan. Därför vill vi uppmärksamma det så att fler vet om det, får kunskap om, och känner för vår stad.

Vad kostar kalaset?
I budgeten för 2017 avsatte Gävle kommun en miljon kronor för att fira att Gävle blir en storstad med 100 000 invånare. Redan i mars förväntas vi nå målet och tanken är att kommunen ska bjuda på ett storslaget firande till sommaren.

Varför lägger ni inte pengar på viktigare saker som vård och skola?
Det gör vi, för varje år lägger vi lägger mer och mer resurser på välfärdsområdet. Vi behöver också uppmärksamma sådana här milstolpar för Gävle, så att vi ökar kunskapen om, och känner för vår stad.

Det är ont om bostäder redan idag, hur ska vi få plats?
Gävle växer också på bostadssidan, 10 000 bostäder ska byggas till 2030 då Gävle beräknas ha 120 000 invånare.

Hur mycket växer vi med varje år?
Gävle har växt med närmare 1% varje år under 2010-talet.

Hur stor är Gävle kommun?
Vi är 17:e största kommun i Sverige, med cirka 1% av Sveriges befolkning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-21