Att leva, bo och växa tillsammans

Harald Knutsen

2017 går till historien som året Gävle fick 100 000 invånare. Fler än någonsin har valt att kalla Gävle för sitt hem, men vad innebär det egentligen? Vad händer med vår stad när den fortsätter växa? Bäst att fråga någon som vet.

Harald Knutsen är samhällsplanerare på Gävle kommun. I hans arbete är det just planering som är viktigast: man löser inte bara problem här och nu, utan blickar också framåt.

- Vi ska hinna och orka planera för nästa år, och nästkommande år efter det. Redan nu planerar vi inför 2030, då vi förväntas ha 120 000 invånare. Ur vårt perspektiv är inte 13 år så lång tid.

En expanderande stad

I takt med att vi blir fler Gävlebor förändras också stadsbilden. Harald beskriver detta som typiskt för storstäder som växer.

- Vi har inte sett så mycket av det här i Gävle, men nu märks det väldigt tydligt. Det grävs och det byggs. Vissa kan nog uppleva det som ganska bökigt, skrattar han.

I nuläget gräver man för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar, men man dimensionerar också upp nätet för att kunna ta emot fler människor på sikt.

- En befolkningsökning kräver inte bara fler bostäder, utan även en fungerande infrastruktur, vattenförsörjning, vägar, bussar... you name it. Många aktörer är viktiga i det samspelet. Sen handlar det också om att kunna utnyttja det vi redan har på ett optimalt sätt.

Det händer på Söder

Just bostadsfrågan engagerar många Gävlebor. Gävle kommun har som mål att skapa 10 000 nya bostäder fram till 2030, men var ska man bygga någonstans? Göran Cronwall, VD på byggföretaget Prenova, har en idé om att göra om gamla kontorslokaler till bostäder.

- I många storstäder har man gjort så, att man har flyttat kontoren utanför stan och byggt centrala bostäder istället. Det är praktiskt att arbeta i kontorskomplex och inte behöva röra sig där det är ont om parkeringsplatser. Dessutom skulle fler bostäder i stan skapa ett mer levande centrum.

Prenova är verksamma inom flera län, men arbetar gärna på hemmaplan i Sandviken. De bygger i nuläget cirka 350 bostäder i Gävle, vilka inkluderar hyresrätter, bostadsrätter och ett trygghetsboende för invånare över 65. Stora satsningar gör på stadsdelen Söder.

- Uppe på Söder, det är där det händer. Vi bygger bostäder, det finns ett stort restaurangutbud och företag som sitter där har nära till E4:an.

Vattenlösning

En utmaning för utbyggnaden av Gävle är vattentäkten. Harald beskriver att man idag inte kan göra någon större utbyggnad i Valbo på grund av brist på vatten. De har även stött på patrull i Teknikparken och kring Estraden.

- Den främsta vattentäkten ligger mitt under stan, vilket leder till mycket restriktioner. Att försöka lägga ett tätskikt där skulle bli en lika stor operation som att flytta hela Kiruna.

Däremot har man funnit en lösning som kommer bistå Gävle med vatten under de närmsta åren. Ett samarbete med Älvkarleby kommun leder till gemensam vattenförsörjning från Uppsalaåsen i Skutskär. Harald understryker att utmaningarna som Gävle står inför inte är unika.

- I många städer har man haft en betydligt kraftigare tillväxt. Vi är ingen megastad. Dessutom har vi många naturgivna förutsättningar i Gävle: vi har mycket ytor och en ganska gynnsam topografi. Det är förhållandevis enkelt att lösa många saker. Jag ser att vi har väldigt goda möjligheter att klara av detta.

Inget självändamål

Att Gävle har nått siffran 100 000 ser inte Harald som något självändamål, däremot är han väldigt glad över befolkningsökningen.

- 100 000 är bara en siffra. Däremot kan vi se att folk gör kloka val: varför flyttar folk hit och varför vill de stanna kvar? Vi är ett attraktivt ställe att flytta till, att bo på, att verka på. Det är väldigt kul och det ska vi vara rädda om.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-03