Högtflygande planer!

Olle Zetterberg

Bor du i Gävle har du hela världen runt hörnet. I och med närheten till Arlanda och den nya flygplatsstaden förväntas vår trivsamma stad locka till sig nya invånare, företag och investerare och samtidigt lätta bördan för ett tungt belastat Stockholm.

- Gävle betyder mycket för Stockholmsregionen, säger Olle Zetterlund. Han är VD för Stockholm Business Alliance (SBA): ett regionssamarbete som inkluderar 55 kommuner i åtta län. Syftet med partnerskapet är att locka utländska investerare till regionen, och där är Gävle "en mycket aktiv och bra part" sedan tolv år tillbaka.

- Det är vanligt att man jobbar så här runt om i världen. Man är beroende av varandra och utvecklas tillsammans, berättar han.

Flygplatsstaden ger nya möjligheter

Stockholm är i nuläget Europas snabbast växande huvudstad; befolkningen ökar explosionsartat och skapar problem med bostäder och logistik. För att hantera situationen krävs ett välfungerande samarbete med närliggande kommuner, där bl.a. Gävle och Sandviken ingår. Man satsar även stort på det man kallar Airport City Stockholm: en flygplatsstad med goda kommunikationer och globala möjligheter.

Man räknar med att etableringen av flygplatsstaden kommer att innebära hela 50 000 nya arbetstillfällen i och omkring Arlanda. För den som reser mycket eller vill jobba i Airport City Stockholm kommer Gävle att bli ett bra alternativ för att slippa storstadsträngseln i huvudstaden. Olle menar att vi har haft en stor fördel sedan den nya motorvägen invigdes 2007.

- Nu när flygplatsstaden etableras blir förbindelserna ännu mer betydelsefulla. Två nya spår behövs mellan Stockholm och Uppsala, och det kommer även Gävle att påverkas av.

Avstånd med potential

Det har visat sig att Airport City Stockholm växer snabbare än den prognos som har lagts, samtidigt som investeringarna i Stockholm Business Alliance ökar stadigt. Redan idag utnyttjar man det korta avståndet mellan Gävle och Arlanda genom att importera allt flygbränsle till Gävle hamn. Blickar man framåt är potentialen ännu större.

- Vi kommer att korta avstånd mellan människor, säger Torborg Chetkovich, VD och koncernchef för Swedavia.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-03