Du är här: 

Kommundirektörens videobloggar

Jag heter Göran Arnell och är kommundirektör i Gävle kommun. Några gånger i månaden gör jag en videoblogg där jag kommenterar något som jag tycker är viktigt, som väcker inspiration eller som är värt att uppmärksamma lite extra. Se gärna mina bloggar och dela gärna med dig av dina synpunkter. Bloggen är avsedd för chefer, men öppen för alla. 

Senaste videobloggen

Magnus Höijer ny förvaltningschef för Näringsliv och arbetsmarknad, intervjuad av kommundirektör Göran Arnell 2017-08-09

Sandvikenbon Magnus Höijer gör sin första vecka som förvaltningschef för Näringsliv och arbetsmarknad och blir intervjuad av kommundirektör Göran Arnell. Vilka strategiska frågor är viktigast för Näringsliv och arbetsmarknad i höst?
Här kan du läsa mer om Magnus Höijer

 

Tidigare videobloggar

Vår verksamhet bygger på vår värdegrund 2017-06-29

Det krävs mod och vilja för att testa nya idéer och utveckla våra verksamheter. Två exempel på detta är Selggrensgården i Strömsbro och hemtjänsten i Bomhus, som belönats med både White guide-nominering och Diamantpriset 2017. Arbetsmiljön i Gävle kommun ska gynna upptäckten av nya möjligheter, därför är det allas vårt ansvar att vi värnar om grundpelarna i vår värdegrund; kvalité, samarbete och bemötande.

 

Gävle investerar över en miljard i skollokaler 2017-06-14

Skola och utbildning är en av kommunens viktiga kärnverksamheter. Dagens inspelning görs på Stigslunds skola som precis fått runt 115 miljoner kronor för att rusta sin skolmiljö. Inom de närmaste åren investerar Gävle kommun över en miljard i skollokaler.

 

Det nya Gävle växer fram 2017-05-31 

Direkt från vårt nya evenemangsområde Gavlehov. Gävle förtätas när totalt 1500 nya bostäder växer fram, mitt emellan populära Stigslund och Sätra. Tack vare våra nya arenor kommer vi kunna hålla idrottsevenemang, kongresser och events i området framöver. Kom ihåg att du kan vara med och namnge de tre nya hallarna i Gavlehovshallen. Och skriv upp datumet 17 september i kalendern, det är då vi inviger vår senaste arena.

 

Vi måste synliggöra våra medarbetare 2017-05-10

Vår verksamhet är beroende av chefer och medarbetare. Som arbetsgivare måste Gävle kommun se till att det finns god ledning och styrning, mål för verksamheten och uppföljning. Men det är också viktigt att vi synliggör våra medarbetare, därför utser vi Årets chef och Årets arbetsplats. Nomineringsperioden är öppen till 9 juni.

 

Viktigt med trovärdighet och rättssäkerhet 2017-04-25

Sveriges kommuner och landsting har släppt rapport som mäter hur kommunerna utför sin myndighetsutövning. Undersökningen handlar om besluten vi fattar i vår verksamhet. Det är viktigt att vi är trovärdiga, rättssäkra, att vi har likabehandling av alla ärenden och att medborgarna och företagarna förstår varför vi säger ja och ibland nej.

Läs mer om mätningen här 

 

Tillväxt krävs för att utveckla staden 2017-03-28

Ekonomin är bra, men det blir tuffare framöver. Våra kostnader ökar mer än våra intäkter. Tillväxten är viktig för att öka våra intäkter. Vi måste våga satsa på att investera i staden. Det ökar vår attraktion och på sikt våra skatteintäkter.

 

Enkelt, effektivt och efterfrågat! 2017-03-10

Vi måste hela tiden jobba utifrån och in. Gör vi det så kommer vi att tänka kund och medborgare när vi formar och utvecklar våra tjänster och verksamheter. Det är utifrånperspektivet som ska vägleda oss när vi gör vårt arbete enkelt och effektivt. Kundtjänsten är ett bra exempel på hur detta kan gå till och här kommer vi att se ytterligare förbättringar under det kommande året.

 

På väg mot 100 000! 2017-02-15

Gävle passerar inom kort 100 000 invånare. Vi gör det för att vi är en attraktiv stad med 167 (!) olika nationaliteter och genom att locka till oss unga vuxna och nybildade familjer i åldrarna 20-35 år. Det är bra och behövs för att skapa tillväxt och klara våra framtida utmaningar.

 

Lär känna HR-direktör Maria Rosén 2017-01-24

De kommande åren behöver vi anställa hundratals nya medarbetare varje år. Därför är kompetensförsörjning ett av våra viktigaste områden att arbeta strategiskt med, såväl som väl genomtänkta dagliga insatser. 
Vår nya HR-direktör Maria Rosén är en nyckelspelare. Du träffar henne i min senaste videoblogg.

 

Vi måste hitta talangerna för att säkra vår framtida kompetens
2016-12-16

En av våra största utmaningar är att locka till oss nya medarbetare för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Traineeprogrammet är en av många bra insatser vi gör för att locka till oss nya medarbetare. Och här måste vi alla anstränga oss för att hitta talangerna som finns därute. 

Vi alla arbetar samordnat i arbetsgivarvarumärket Vi gör Gävle kommer vi också att lyckas med det.

 

Nära samarbeten med Stockholmsregion är viktigt
2016-12-01

Gävle är starkt, men vi klarar inte allt själv. Vi måste vara en del av en större tillväxtmarknad. Vi når längre och blir starkare om vi kan arbeta med andra. Därför är vi med och ska utveckla våra samarbeten inom Stockholm Business Alliance. Du som chef måste också se hur du kan lära av och dra nytta av andra inom samarbetet. 

 

Hitta samarbeten över kommungränserna 2016-11-18

Det bor 165000 människor i Gästrikland. Alla behöver samma stöd från kommunen. Det betyder att vi kan och måste hitta samarbeten över kommungränserna för att på totalen minska våra kostnader och öka vår effektivitet och kvalitet. Jag vill att ni hittar sådana tänkbara samarbeten i era verksamheter och tar dem till er förvaltningschef. 

 

Lyft fram goda exempel från din verksamhet 2016-11-11

Det sker stora förändringar i hur vi och våra medborgare kommunicerar. Och förändringarna sker snabbt. Vi som chefer måste anpassa oss efter detta och bli bättre på att kommunicera vad som sker i våra verksamheter och lyfta fram goda exempel.

 

Om ledarskap och tid för eftertanke 2016-10-21

Direkt från Stadshuset. Det ställs allt högre krav på oss chefer, från uppdragsgivare, kunder, invånare och medarbetare. För att klara av det måste vi vara bra på att hela tiden fundera på vårt ledarskap och det kräver tid eftertanke. Jag vet att det kan vara svårt, men att om vi alla kan hitta en timme i veckan för reflektion tror jag att vi kan bli bättre ledare. 

 

Integration en injektion för Gävle 2016-10-07

Direkt från Rauma i Finland. Vi är långt ifrån ensamma om att hantera flyktingströmmarna från Syrien och andra länder. Även om våra verksamheter får det ansträngt på kort sikt, så är alla dessa människor tillgångar för Gävle på längre sikt. Nyckeln är integration, att få in dem i arbete och att utbilda dem. Gör vi det rätt blir det en injektion för hela Gävle. 

 

Utan investeringar växer inte Gävle 2016-09-23

Direkt från Business Arena i Stockholm. Gävle växer i rekordtakt. Det kräver byggbolag som är villiga att investera i Gävle. Därför är vi på Business Arena och träffar investerare. Och det ger resultat. Flera nya byggbolag har de senaste åren valt investera i Gävle för första gången.

 

Mångfald som självklar tillgång 2016-09-09

Direkt från chefsdagen den 9 september. För att klara de kommande rekryteringsbehoven måste vi bli bättre på att rekrytera bredare och se mångfald som en självklarthet på våra arbetsplatser. Vi måste också engagera våra medarbetare i att berätta om sin arbeten och verksamheter. På så sätt ökar vi attraktionen för våra arbetsplatser

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-09