Du är här: 

Beslut angående Valbobadets framtid

20 april 2017 - Nyhet

Kommunstyrelsen har under ett extrainsatt möte beslutat att riva inomhusbadet i Valbo och bygga ett nytt bad.

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att avsätta 67 miljoner kronor för att renovera Valbo sportcentrum. Av totalsumman öronmärktes 20 miljoner kronor för att renovera badanläggningen. Under renoveringen upptäcktes mer omfattande problem än vad som tidigare varit känt, detta kräver nya politiska beslut eftersom åtgärderna inte ryms inom budget.

Idag har kommunstyrelsen beslutat att den nuvarande badhallen ska rivas och att ett nytt bad, av samma storlek som det nuvarande, ska uppföras på platsen. I samband med detta kommer en ny entré och ett nytt fläktrum att byggas. Beslutet innebär att kostnaden för renoveringen av Valbobadet ökar med 20 miljoner kronor. Totalt kommer renoveringen av Valbobadet att kosta 40 miljoner kronor, det gör att totalsumman för renoveringen ökar från 67 miljoner kronor till 87 miljoner kronor.

Ärendet kommer nu att tas upp på kommunfullmäktige måndag 24 april.

Onsdag 19 april var det medborgardialog i Valbo. Du hittar presentationen från mötet här.

Handlingar i ärendet finns här.

Tipsa andra om den här sidan