Du är här: 

Gävle kommun kommenterar dom ang bockbranden

19 maj 2017 - Nyhet

I dag kom domen mot den man som erkänt att han tänt eld på Gävlebocken sent på kvällen den 27 november, bara några timmar efter bockens 50-årskalas.
- Vi ser allvarligt på att bocken bränns ner, säger Johan Adolfsson, kommunikationschef vid Gävle kommun.

Gävle kommun hade inför rättegången yrkat skadestånd som ska täckakostnaden för att bygga ett nytt bockskelett, och köpa in ny belysning. Kostnaden motsvarar 101 594, vilket den dömda nu ska betala tillbaka till Gävle kommun enligt dagens dom.

- Skadeståndet står inte alls i proportion till den verkliga kostnaden för bockbranden. Bocken betyder fantastiskt mycket för Gävle, och ökar i betydelse för vårt näringsliv. Tyvärr kan kommunen inte begära ett miljonskadestånd för det intäktsbortfall som handel- och besöksnäring går miste om, säger Johan Adolfsson, kommunikationschef Gävle kommun.
Gävlebockens 50-årskalas och evenemanget "Julen börjar i Gävle" lockade 18 000 besökare till Gävle under första advent, varav en fjärdedel beräknas vara turister. Enligt mätningar gav invigningen av Gävlebocken 27 miljoner kronor i turistekonomisk omsättning 2016. 2012 var motsvarande siffra 4 miljoner.

- Mätningarna visar på brottets allvarlighet och varför bocken behöver få stå och jobba för Gävle under hela december. Näringslivet går miste om intäkter när vi inte kan marknadsföra bocken mer än första helgen i advent, säger Johan Tunhult, näringslivschef Gävle kommun.

Turistnäringen är en av Sveriges mest växande branscher, den skapar nya arbetstillfällen och framförallt instegsjobb på arbetsmarknaden för unga. Evenemang är en del av Gävles turistnäring och Gävle kommuns tydliga målsättning är att de satsningar kommunen gör på evenemang ska ge pengar tillbaka till näringslivet.

Tipsa andra om den här sidan