Du är här: 

Hon ska leda utvecklingen av Gävles ytterområden

9 mars 2017 - Nyhet

Gävle kommun satsar 5 miljoner kronor per år på ett projekt som ska skapa framtidstro och öka företagsandan i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka. Projektet beslutades under hösten 2016 och nu har Erika Engvall Stefansson rekryterats som projektledare.

- Målet med projektet är att kommunen ska satsa på Gävles ytterområden. Vi vill veta vad invånarna i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka tycker och vi vill tillsammans med invånarna utveckla dessa områden, säger kommunalråd Margaretha Wedin (C), som leder projektets styrgrupp.

Bakgrunden till satsningen är att befolkningen i Gävle kommun växer. Kommunstyrelsen har med bred politisk enighet beslutat att satsa 5 miljoner kronor per år för att lyfta landskapsutvecklingen i Hedesunda, Forsbacka och Hamrångebygden under en treårsperiod. Det finns möjlighet att förlänga projektet ytterligare ett år. Syftet är att bidra till god landskapsutveckling tillsammans med bygdens invånare.

I och med att rekryteringen av projektledare nu är avslutad går projektet in i nästa fas. Erika Engvall Stefansson kommer närmast från Vuxenutbildningen och kommer att tillträda sin nya roll i maj.

- Jag ser fram emot att få skapa nya möjligheter för landsbygden tillsammans med medborgarna i Forsbacka, Hedesunda och Hamrångebygden. Så fort jag är på plats kommer jag att sätta mig in i de utvecklingsbehov som identifierats och se över förutsättningarna för att genomföra dem i samverkan med medborgarna och berörda enheter inom kommunen, säger Erika Engvall Stefansson.

Tipsa andra om den här sidan