Du är här: 

Klart med ny spåranslutning till Gävle hamn

18 maj 2017 - Nyhet

Regeringen har gett klartecken för byggstart till en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn. Projektet beräknas dra igång den 1 november.

- Det här är positivt för Gävle hamn eftersom kapaciteten förbättras avsevärt. Tidsbesparingen är mellan 30 till 45 minuter per resa, säger Örjan Larsson (M), ordförande i Gävle hamn.

Godstransporter till och från Gävle hamn sker idag med hjälp av diesellok. Det innebär att samtliga transporter till Gävle hamn först går in vid Gävle bangård, där elloken byts ut till ett diesellok innan transporten fortsätter till slutdestinationen. Samma procedur upprepas när transporterna ska ut från hamnen.
- Det är väldigt positivt att regeringen har tagit detta beslut och projektet nu kommer vidare i planeringen. Förutom att dagens kostsamma och tidskrävande hantering försvinner är eldrivna lok mycket mer miljövänliga. Detta är ett projekt som är bra både för näringslivet och miljön, säger Karin Jansson (MP), ordförande för Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg.
Trafikverket har nu fått klartecken av regeringen att bygga om direktanslutningen till Gävle hamn genom att elektrifiera Fredrikskansbanan samt bygga ytterligare cirka två kilometer järnväg över Näringens industriområde.
- Alla godståg kommer framöver att kunna köra direkt till och från hamnen. Det här kommer att avlasta trycket på Gävle bangård, vilket är bra för både hamnen och Gävle, säger Inger KällgrenSawela (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.
Projektet drivs av Trafikverket i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg. Utbyggnaden inleds 1 november i år och beräknas vara klar 2021.

Läs mer: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-lan/gavle-hamn-ny-sparanslutning/

Tipsa andra om den här sidan