Du är här: 

Många lyckade satsningar i Hamrångebygden, Forsbacka och Hedesunda

28 november 2017 - Nyhet

Utegym, basketplan och isättningsplatser för båtar, det är några av de idéer som förverkligats när det första året av Gävle kommuns ytterområdessatsning går mot sitt slut.

- Det är jätteroligt att vi har fått till så mycket bara på det första året. Och det allra bästa är att det inte är vi som bestämt vad som ska genomföras, utan det är människor och föreningar i Hedesunda, Hamrånge och Forsbacka, säger kommunalråd Margaretha Wedin (C), som leder projektets styrgrupp.

De avsatta medlen har som syfte att stimulera utveckling och skapa framtidstro och förtroende i tre av Gävle kommuns ytterområden: Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka. Det är invånarnas idéer och engagemang som är vägledande för hur pengarna aska användas. Totalt har 40 olika insatser beviljats och 5 miljoner kronor använts.

- Den här satsningen bidrar till en viktig utveckling i kommunens ytterområden och till att idéer och möjligheter kan förverkligas. Många människor kan nu direkt vara med och förändra sin ort och bidra till ökad framtidstro, säger Jörgen Edsvik, kommunalråd i opposition (S).

Resurserna ska gå till insatser som väcker och belönar engagemang, som många människor får nytta av och som bidrar till något nytt i den aktuella bygden.

- Det är inspirerande att se vilket engagemang varje insats skapar hos medborgare och föreningar på orterna. I början av nästa år ska vi initiera arbetet med lokala utvecklingsplaner för orterna och fundera över hur orten ska se ut ur ett mer långsiktigt perspektiv, säger Erika Engvall Stefansson, projektledare.

Exempel på beslutade satsningar (totalt 40 stycken)

Hamrångebygden:
- Slyröjning/trygghetsröjning i motionsspår - Norrsundets IF
- Uppställningsplatser för husvagnar/husbilar – Norrsundets motorbåtsklubb
- Ny utrustning till skjutbana – Norrsundets Skytteförening
- Ny ljud- och speakerutrustning till Lindövallen – Norrsundets IF
- Ny läktare och linjeringsmaskin till fotbollsplanen på Lindövallen - Norrsundets IF
- Kompletterande el till produktionsköket i Bergby – Knutpunkten Landsbygdscenter

Hedesunda:
- Utbyggnad av terrass – Vinnersjö skola
- Belysning till ridbana – Ryttarföreningen
- Ny och uppdaterad utrustning till skjutbana – Hedesundas jaktvårdsförening
- Ljudanläggning, hörselslinga, projektor och duk – Folkets hus
- Offentlig cykelpump centralt placerad

Forsbacka:
- Basketplan och bollplank - Fritidsgården Knoppen
- Isättningsplats för båtar – Nedre Säljet
- Markberedning i elljusspår - Mariehov
- Gång- och cykelväg mellan Stensängarna och Brunnsvik – Brunnsviks samfällighetsförening

För att utveckla och skapa framtidstro i tre av Gävle kommuns ytterområden, satsas det nu under tre år 15 miljoner kronor. Följ med till Hamrånge och kolla in deras nya utegym!

Tipsa andra om den här sidan