Du är här: 

Ny modell för bygglovstaxan i Gävle kommun – blir tydligare och mer rättvist

21 december 2016 - Nyhet

Den 1 januari 2017 inför Gävle kommun en ny modell för bygglovstaxan. Den som ska ansöka om bygglov kommer nu enkelt och på förhand att kunna få veta vad bygglovet kostar.

Avgiften för att få ett bygglov hos kommunen kommer helt att baseras på den genomsnittliga handläggningstiden för en viss typ av bygglovsärende i stället för som idag, på den tänkta byggnationens yta. Ett bygglov för till exempel garage kommer att kosta en viss summa, sedan är de oväsentligt om garaget är 20 eller 70 kvadratmeter stort. Den nya taxemodellen innefattar också nybyggnadskarta och utstakning.

– Det blir mycket mer tydligt för den som söker bygglov eftersom det kommer att finnas färdiga prislistor så att man redan innan kan se vad det kommer att kosta. Det blir också mer rättvist. Alla betalar ett självkostnadspris, man betalar för det man får helt enkelt, säger Åsa Larsson, bygglovschef på Samhällsbyggnad Gävle.

Självkostnadsprincipen styr

De jämförande beräkningar som gjorts mellan den nuvarande och den nya taxan visar att en taxa som är helt baserad på genomsnittlig tid för en viss typ av ärende i stort sett ger oförändrade intäkter till kommunen, men att intäkterna mellan de olika ärendetyperna omfördelas. För de "stora" byggprojekten blir kostnaden lägre, för en del mindre projekt något högre. För exempelvis ett enbostadshus blir skillnaden marginell. Varje ärendetyp kommer nu i större utsträckning att bära sina egna kostnader, det skapar också en mindre sårbar och mer förutsägbar ekonomi för kommunen.

Följer rekommendationer från SKL

Bygglov kan behövas vid ny- och ombyggnationer och söks av både privatpersoner och företag. Kommunerna i landet kan ta ut en ersättning för de kostnader man har för att handlägga bygglovsansökningar och varje kommun beslutar själv om den egna bygglovstaxan. Den nya modellen för bygglovstaxa beslutades av kommunfullmäktige i Gävle 2016-12-12 och grundas på rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Tipsa andra om den här sidan