Du är här: 

Omvårdnad Gävle lämnar Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

15 december 2016 - Nyhet

Händelsen rör en kvinna boende på vård- och omsorgsboende som drabbades av hög feber och avled oväntat senare under dagen. I samband med att febern identifierades tog omvårdnadspersonal kontakt med sjuksköterska som inte besökte den boende för en klinisk bedömning. Brister har identifierats i dokumentation och följsamhet till gällande rutiner.

– Vi beklagar det inträffade och ser mycket allvarligt på den här händelsen, säger Ulrika Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Omvårdnad Gävle.

Tipsa andra om den här sidan