Du är här: 

Omvårdnad Gävles trygghetslarm blir digitala

20 april 2017 - Nyhet

Under 2017 byter Omvårdnad Gävle ut alla trygghetslarm, anledningen är att larmen måste anpassas till den nya digitala tekniken.

Den som bor hemma och har behov av att enkelt kunna kalla på hjälp vid oförut­sedda händelser, till exempel om man ramlar, kan göra det med hjälp av ett trygg­hetslarm. Ca 1900 personer i Gävle kommun har idag ett trygghets­larm i sitt hem.

Tekniken måste bytas ut

Den analoga teknik som trygghetslarmen idag bygger på kommer snart inte att finnas kvar eller fungera i de nya, digitaliserade näten. Därför måste alla analoga trygghetslarm bytas ut för att anpassas till digital teknik.

Vad innebär bytet för den som har ett trygghetslarm?

Alla Omvårdnad Gävles kunder som idag har ett trygghetslarm i sitt hem kommer att få det utbytt mot en så kallad digital trygghetstelefon. Övergången från analog till digital teknik kommer att öka tillförlit­ligheten och därmed också tryggheten för användaren och anhöriga. Den nya trygg­hetstelefonen kommer att fungera på precis samma sätt som de gamla larmen. Hjälp påkallas genom att trycka på larmdosans knapp, trygg­hetstelefonen ringer då auto­matiskt upp larmmottagningen som är bemannad dygnet runt.

Den digitala lösningen innebär en högre kostnad för kommunen men i dagsläget kommer avgiften för larmet att vara oförändrad för Omvårdnad Gävles kunder.

Alla Omvårdnad Gävles kunder som idag har trygghetslarm har informerats om det kommande bytet.

Om trygghetslarm

Trygghetslarm beviljas av kommunens biståndshandläggare. Trygghets­larmet inne­bär ökad trygghet för både användare och anhöriga och ökar möjligheten att kunna bo kvar hemma.

Tipsa andra om den här sidan