Användning och nedladdning

Gör så här för att få tillgång till symbolen:

 1. Läs igenom nedanstående riktlinjer.
 2. Fyll i formuläret. Observera att alla fält är obligatoriska.
 3. Du kommer därefter att få tillgång till symbolen i högupplöst format.

Riktlinjer för användning

 • Varumärket Gävles symbol ska betraktas som ett gemensam budbärare och inte som en gemensam avsändare.
 • Varumärket Gävles symbol ska användas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vem som är avsändare. Den ska inte ersätta företagens/organisationernas varumärken eller grafiska profiler. Användande som ensam symbol/varumärke på en produkt/plats etc kan ske, men kräver särskilt beslut.
 • Varumärket Gävles symbol består av en symbol och ordet Gävle. Symbolen är fri att använda utan ordet Gävle. Däremot ska aldrig ordet Gävle med utseende som i symbolen användas separat.
 • Varumärket Gävles symbol ska användas i sammanhang som stödjer Gävle på ett positivt och respektfullt sätt.
 • Varumärket Gävles symbol får inte modifieras på något sätt. Detta innefattar, skevning, toning, skuggning eller andra effekter. Den får inte heller roteras, vinklas eller läggas spegelvänd. Det är inte heller tillåtet att skriva till en payoff, byline eller slogan.
 • Varumärket Gävles symbol får inte användas på ett sådant sätt att den dominerar budskapet på den yta som är aktuell. Den kan följaktligen inte utgöra ett huvudbudskap. Undantag från denna regel kräver särskilt beslut.
 • En förutsättning för användande av Varumärket Gävles symbol är att ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation följs: www.reklamombudsmannen.org
 • Gävle kommun förbehåller sig rätten att ålägga det företag som nyttjar varumärket Gävles symbol på ett felaktigt sätt, att vidta åtgärder så att felaktigt nyttjande upphör.

Hämta/ladda ner material

Organisation/företag:
Organisationsnummer:
Beskriv hur du tänker använda logotypen:
Kontaktuppgifter
Namn:
Telefon:
E-post:


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-05-05