Gävles varumärkesarbete

Om vi alla har en gemensam bild över vad vi förknippar Gävle med, bidrar den till att öka stoltheten hos oss som bor här men också attraktionskraften för arbetsgivare och företag som verkar här.

Att skapa en gemensam bild av en plats är inte bara viktigt ur marknadsföringssyfte utan även för invånarnas trivsel. Ett Gävle där människor trivs och utvecklas bidrar också till att regionen får växa, vilket är en nödvändighet för vår framtid.

Arbetet kring att skapa en gemensam känsla och bild som invånare, företag, kommun och besökare kan samlas kring, kallas för varumärkesarbete. I varumärkesarbetet bestämmer vi tillsammans vad vi som bor här, och omvärlden, ska förknippa regionen med.

Gävle kommun jobbar för en Vision 2025 och en del av visionen är att skapa stolthet hos invånarna och även stärka bilden av Gävle. Som en del av vårt varumärkesarbete vill vi förmedla berättelser som visar vilka goda energier det finns i regionen som kan inspirera andra, väcka stolthet och framtidstro.

Ett tydligt varumärke för platsen Gävle är av stor vikt för att staden ska kunna fortsätta växa. Vi lever i en global tid där Gävle konkurrerar med platser och regioner i hela världen. Ett välbekant och attraktivt varumärke ger förutsättningar till att Gävle kan vara med och locka nya invånare, jobb och gäster som i förlängningen ger skatteintäkter till skola, omsorg och kultur.

Kommunens uppgift i varumärkesarbetet är att driva samverkan mellan politiker, kommunens förvaltningar, näringsliv, kultur, föreningsliv, högskola, handel och andra aktörer.

Bilden av Gävle i dag

I dag är Gävle en modern svensk stad som växer. Gävle har en spännande historia som handel och sjöfartsstad. Gävle har fyra starka profilområden där Gävles egenskaper träder fram. Profilområdena är hamnstad, karriärstad, trivselstad och upplevelsestad. Gävle har även många starka varumärken i form av företag, föreningar och attraktioner.

Gävle är idag en attraktiv stad. Med varumärkesarbetet kommer vi tydliggöra Gävle för att ta en större position i medvetandet hos de som redan vet något om Gävle.

Vad vinner Gävle på det här?

Starka platsvarumärken gör stora skillnader, både vad gäller upplevelsen av platsen och i ekonomin. Om människor har positiva associationer om oss och det vi gör, är det lättare att få fler att flytta till Gävle, studera på Högskolan i Gävle, starta företag, vara gäst eller genomföra möten i Gävle.

Exempel:

Om vi ökar Gävles befolkning med dagens siffror 750 personer/år så ökar skatteintäkterna med ca 32 miljoner kronor per år.

Varumärket tillhör alla som bor och verkar i Gävle

Alla Gävles invånare är bärare av vårt varumärke. Den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat varumärkesarbete är att invånare, kommun och näringsliv vill vara bärare av varumärket, ta budskapet till sig och sprida det. Ju fler vi är som visar tillhörighet och stolthet, desto bredare och mer mångfacetterad blir bilden av Gävle!

Mer om varumärket Gävle kan du läsa i marknadsstrategin

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-02-10