Du är här: 

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege, VO-college, är en samverkansform mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg på nationell, regional och lokal nivå.

Syftet med Vård- och omsorgscollege är att

  • långsiktigt säkerställa rätt kompetens inom vård- och omsorgsområdet och att
  • öka attraktionskraften för utbildningar och yrken inom vård- och omsorg.

Samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare ger studenterna inom vård- och omsorgsområdet en modern och attraktiv utbildning. Samtidigt får arbetsgivarna den kompetens de efterfrågar, och redan anställda får utveckling i sitt arbete.

Satsningen syftar till en ökad grad av samverkan mellan alla aktörer inom vård- och omsorgsområdet för att kunna möta framtida behov.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om arbetet på lokal eller regional nivå kontakta:

Anita Bjurström
Omvårdnad Gävle
026-17 87 45
anita.bjurstrom@gavle.se 

Katarina Gustafsson Åkersten
Polhemsskolan
026-17 99 89
katarina.gustafsson_akersten@gavle.se

Monica Sandlin
Vuxenutbildningen
026-17 94 91
monica.sandlin@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-04-07

Logotype för Vård- och omsorgscollege Gävleborg