Du är här: 

Säkerhet och kris

Det är viktigt att du som bor eller arbetar i Gävle kommun känner dig trygg och säker.

För att möjliggöra detta samarbetar vi regelbundet med en rad aktörer som till exempel Brottsförebyggande rådet (Lokala BRÅ), Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) och Polisen.

Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att minska antalet olyckor och i det skadeavhjälpande skedet för att begränsa följderna av de som inträffar.
Inom de kommunala förvaltningarna finns resurser att tillgå för att hjälpa de som drabbas i krissituationer och vid extraordinära händelser.

Trygghets- och säkerhetsarbetet

Trygghets- och säkerhetsarbetet kan beskrivas inom följande områden:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Skydd mot olyckor
  • Krishantering

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-15

113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid kris och olycka. Läs mer om 113 13