Du är här: 

Kontakt Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
Postadress: 801 84 Gävle
Telefon 026-17 80 00, fax 026-12 54 56
E-post gavle.kommun@gavle.se

Förvaltningschef / Chefsjurist

Helén Åleskog,
e-post helen.aleskog@gavle.se, telefon 026-17 81 50

Administrativ chef

Anna-Karin Wågberg Sperring
e-post anna-karin.wagberg_sperring@gavle.se, telefon 026-17 80 16

Ekonomi- och finanschef

Germund Jonsson,
e-post germund.jonsson@gavle.se, telefon 026-17 80 72

Kommunikationschef

Johan Adolfsson,
e-post johan.adolfsson@gavle.se, telefon 026-17 80 06

IT-chef

Anders Olsson, 
e-post anders.olsson@gavle.se, telefon 026-17 81 31   

HR-chef

Joakim Råberg
e-post joakim.raberg@gavle.se, telefon 026-17 84 96

Planeringschef

Bo Bäckström,
e-post bo.backstrom@gavle.se, telefon 026-17 91 63  

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29