Leader finansierar lokalt ledd landsbygdsutveckling

Gävle kommun ingår åren 2016-2020 i två Leaderområden, Gästrikebygden och Nedre Dalälven, som båda har pengar att satsa på lokalt ledd landsbygdsutveckling.

Det innebär att kommunens företag, föreningar och organisationer kan söka medel från Leader för att finansiera utvecklingsprojekt. Ett bra Leaderprojekt ska bygga på lokala behov, engagemang och samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor. Önskvärda resultat av de projekt som beviljas Leaderfinansiering är nya företag, arbetstillfällen, produkter, samarbeten, kompetensutveckling, integration eller ökad turism.

Leaderområdena drivs av ideella föreningar. Det är styrelsen för varje förening som prioriterar vilka projekt som ska finansieras. Varje förening har ett bemannat kontor med personal som gärna informerar om verksamheten och stöttar från ansökan till slutredovisning.

Har du en idé som behöver finansiering?
Hör av dig till ditt Leaderkontor

Gävle kommuns kontaktpersoner för Leaderfrågor

Lars Engstrand, lars.engstrand@gavle.se, tel.070-4140634
Sofie Ullström, sofie.ullstrom@gavle.se, Tel: 026-17 81 68

Mer information

Leader Nedre Dalälven (för projekt i Hedesunda): www.leadernedredalalven.se
Leader Gästrikebygden (för projekt på resten av Gävles landsbygd): www.leadergastrikebygdenLLU.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-04-14