Kompetenscentrum

Kompetenscentrum Gävle

Kompetenscentrum Gävle är ett samverkansforum som syftar till att utveckla och stärka kompetensförsörjningen i Gävle.

Gävle och Gävleregionen har en besvärande hög arbetslöshet - inte minst bland unga – men trots den höga arbetslösheten har näringslivet och offentliga arbetsgivare ofta svårt att hitta rätt kompetens. Det finns tydliga brister i matchningen mellan arbetslivets efterfrågan på arbetskraft med viss kompetens och utbudet av arbetskraft. Syftet med att etablera Kompetenscentrum Gävle är att skapa en fungerande kompetensförsörjningsmodell, där en bättre integration kring utbildningssystemets roll till nytta för lokalt närings- och arbetsliv är en viktig del.

Kompetenscentrum Gävles uppdrag är att;

 • upprätthålla och vidareutveckla fungerande samverkan i syfte att stärka och synliggöra kompetensförsörjningen i Gävle.

Kompetenscentrum Gävle ingår i ett större nätverk bestående av länets övriga lokala kompetenscentra via den regionala kompetensplattformen.

Förhoppningen är att Kompetenscentrum Gävle även ska bidra till att tydliggöra kommunens roll som stödjande funktion inom kompetensförsörjningsområdet.

Via Kompetenscentrum Gävle skapas;

 • en gemensam kunskapsbas om hur samhället fungerar – ökar deltagarnas kunskap för att hjälpa varandra att nå sina mål
 • god överblick av processer som är igång för att stärka kompetensförsörjningen
 • en bra brygga mellan näringslivet/näringslivets aktörer och Gävle kommun/Arbetsförmedlingen/Högskolan i Gävle (offentliga aktörer med ansvar för frågor)
 • en neutral plattform – jämlikhet – där alla stärker alla
 • i de fall det finns behov – möjligheten att stärka andras aktiviteter och skapa aktiviteter som ökar matchningen inom kompetensförsörjningen

Medverkande aktörer

Initialt har Kompetenscentrum Gävle bestått av en arbetsgrupp med olika samhällsaktörer med intresse och ansvar för kompetensförsörjningsfrågor. I arbetsgruppen finns representanter från bl a:

 • Arbetsförmedlingen
 • Företagarna
 • Svenskt Näringsliv i form av bemanningsföretagen Manpower och Randstad/Proffice
 • Region Gävleborg
 • Högskolan i Gävle 
 • Gävle kommun via Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen, Näringslivsenheten och Kommunledningskontoret.

Morgonsoffan och andra genomförda aktiviteter

Som ett första steg i att skapa delaktighet och sätta komptensförsörjningsproblematiken i centrum arrangerades frukosteventet Morgonsoffan den 7 februari 2014, med inbjudna lokala och externa gäster samt med Rickard Olsson som moderator. Temat var "Arbetskraftsbristen hämmar tillväxten!"

Missade du Morgonsoffan?

Här kan du via Youtube titta på Morgonsoffan i efterhand

Andra hittills genomförda aktiviteter

 • Studieresa till Antwerpen i Belgien
 • Efterföljande Workshop till Morgonsoffan
 • Frukostseminariet "Upp till bevis – nu går vi från ord till handling"
 • "Arbetsgivarchansen" på Teknikparken
 • Frukostseminariet "Gävle växer – möjligheter och utmaningar för kompetensförsörjningen"
 • "Arbetsgivarchansen" på Gavlerinken Arena
 • E-handelsseminariet: "Nya affärsmöjligheter och gågatans chans till revansch!"
 • Kompetensmatchningsseminarier via projektet Semaforen
 • "Digital Akademin" – en E-handelsutbildning via Almi och Google

Projektet Semaforen

Semaforen är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg under perioden februari 2016 – november 2017. Arbetsmodellen är tänkt att fungera som ett "signalsystem" som underlättar för såväl privata som offentliga arbetsgivare att hitta den kompetens de behöver på kort respektive lång sikt. Syftet är även att utbildningsanordnare ska kunna få de "signaler" de behöver för att kunna starta nya utbildningar, anpassa eller uppdatera befintliga. Detta för att på ett bättre och effektivare sätt kunna matcha och möta arbetslivets kommande behov. Signalsystemet ska även kunna utgöra en grundbult i det studie- och yrkesvägledningsarbete som bedrivs gentemot skolans elever - och dess föräldrar - angående kommande arbetskraftsbehov.

Målbilden för Semaforen är ett signalsystem som ger en samordnad struktur för regional kompetensförsörjning och ett mer flexibelt och behovsanpassat utbildningssystem med samverkan över kommungränser. Läs mer om projektet på Region Gävleborgs hemsida.

Semaforen kommer att kunna utgöra ett värdefullt verktyg och arbetsmodell i Kompetenscentrum Gävle:s arbete med att utveckla och stärka kompetensförsörjningen i Gävle.

Vill du vara med och påverka?

Kontakta Ulf Halleryd, kontaktperson Kompetenscentrum Gävle, och berätta vem du är, hur vi kan kontakta dig och hur du är intresserad av att påverka.

Kontaktperson Kompetenscentrum Gävle

Ulf Halleryd, Näringslivsavdelningen, Gävle kommun
Tel: 026-17 96 29
Mobil: 076 518 99 63
E-post: ulf.halleryd@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13