Kompetenscentrum

Kompetenscentrum Gävle är ett samverkansforum som syftar till att utveckla och stärka kompetensförsörjningen i Gävle.

Gävle och Gävleregionen har en besvärande hög arbetslöshet - inte minst bland unga – men trots den höga arbetslösheten har näringslivet och offentliga arbetsgivare ofta svårt att hitta rätt kompetens. Det finns tydliga brister i matchningen mellan arbetslivets efterfrågan på arbetskraft med viss kompetens och utbudet av arbetskraft. Syftet med att etablera Kompetenscentrum Gävle är att skapa en fungerande kompetensförsörjningsmodell, där utbildning kan vara ett sätt att överbrygga den missmatchen. Genom en utökad samverkan kan utbildningssystemet bli effektivare och bättre på att tillgodose arbetslivets kompetensbehov.

Kompetenscentrum Gävles uppdrag är att;

 • upprätthålla och vidareutveckla fungerande samverkan i syfte att stärka och synliggöra kompetensförsörjningen i Gävle. 

Genom att utgöra ett kompetensråd där kunskap om aktuella kompetensbehov finns, vilka utbildningar som kan tillgodose dessa - samt hur nya utbildningar kan startas - skapas en god överblick av de processer som är igång och vilka nya som behöver initieras.

Förhoppningen är att Kompetenscentrum Gävle även ska bidra till att tydliggöra kommunens roll som stödjande funktion inom kompetensförsörjningsområdet.

Morgonsoffan och exempel på genomförda aktiviteter

Som ett första steg i att skapa delaktighet och sätta komptensförsörjningsproblematiken i centrum arrangerades frukosteventet Morgonsoffan den 7 februari 2014, med inbjudna lokala och externa gäster samt med Rickard Olsson som moderator. Temat var "Arbetskraftsbristen hämmar tillväxten!"

Här kan du via Youtube titta på Morgonsoffan i efterhand

Exempel på genomförda aktiviteter

Studieresa till Antwerpen i Belgien, Workshop till Morgonsoffan, Frukostseminarierna "Upp till bevis" och "Gävle växer", "Arbetsgivarchansen" på Teknikparken och Gavlerinken Arena samt E-handelsseminariet: "Nya affärsmöjligheter och gågatans chans till revansch!" och utbildningen ”Digital Akademin”.

Projektet Semaforen

Semaforen är ett utvecklingsprojekt som fungerar som signalsystem för att ge struktur för regional kompetensförsörjning och ett mer flexibelt och behovsanpassat utbildningssystem med samverkan över kommungränser. Semaforen är ett värdefullt verktyg och arbetsmodell i Kompetenscentrum Gävle:s arbete med att utveckla och stärka kompetensförsörjningen. 

Kontaktperson Kompetenscentrum Gävle

Ulf Halleryd, Näringslivsavdelningen, Gävle kommun
Tel: 026-17 96 29
E-post: ulf.halleryd@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13

komptetenscentrum

Medverkande aktörer:

 • Arbetsförmedlingen
 • Företagarna
 • Trygghetsrådet
 • Region Gävleborg
 • Högskolan i Gävle 
 • Gävle kommun 
 • Manpower
 • Nordic bemanning
 • Randstad
 • Syntronic
 • Clockwork
 • Bilmetro
 • Billerud Korsnäs
 • LO

Semaforen