Kompetenscentrum

Kompetenscentrum Gävle

Kompetenscentrum Gävle är ett samverkansforum som syftar till att utveckla och stärka kompetensförsörjningen i Gävle.

Gävle och Gävleregionen har en besvärande hög arbetslöshet - inte minst bland unga – men trots den höga arbetslösheten har näringslivet och offentliga arbetsgivare ofta problem att hitta rätt kompetens. Det finns tydliga brister i matchningen mellan arbetslivets efterfrågan på arbetskraft med viss kompetens och utbudet av arbetskraft. Syftet med att etablera Kompetenscentrum Gävle är att skapa en fungerande kompetensförsörjningsmodell, där en bättre integration kring utbildningssystemets roll till nytta för lokalt arbetsliv är en viktig del.

Kompetenscentrum Gävles uppdrag är att;

  • Initiera och ge stöd till samverkan mellan olika aktörer inom kompetensförsörjningsområdet.

Kompetenscentrum Gävle ingår i ett större nätverk bestående av länets övriga lokala kompetenscentra via den regionala kompetensplattformen Kompetensforum Gävleborg. Förhoppningen är även att Kompetenscentrum Gävle ska bidra till att tydliggöra kommunens roll som stödjande funktion inom kompetensförsörjningsområdet.

Medverkande aktörer

Initialt består Kompetenscentrum Gävle av en arbetsgrupp bestående av olika samhällsaktörer med intresse och ansvar för kompetensförsörjningsfrågor. I arbetsgruppen finns idag representanter från Arbetsförmedlingen, Företagarna, Svenskt Näringsliv i form av bemanningsföretagen Manpower och Proffice, Högskolan i Gävle samt Gävle kommun via gymnasieskolan, Vuxenutbildningen, Utbildningscentrum, Näringslivsenheten och Kommunledningskontoret.

Morgonsoffan och efterföljande workshops

Som ett led i arbetet med att stärka kompetensförsörjningen – och för att sätta Kompetenscentrum Gävle på kartan – arrangerades frukosteventet Morgonsoffan den 7 februari 2014, med inbjudna lokala och externa gäster samt Rickard Olsson som moderator. Temat var "Hur löser vi arbetskraftsbristen i Gävleregionen?”

Missade du Morgonsoffan den 7 februari?
Här kan du via Youtube titta på Morgonsoffan i efterhand

En månad senare, den 7 mars, arrangerades en efterföljande workshop med rubriken ”Från ord till handling – Hur löser vi arbetskraftsbristen i Gävleregionen?”. Workshopen fångade upp det som Morgonsoffan gav inspiration till och ett antal samverkansgrupper, med drygt 60 deltagare, diskuterade olika problemområden och gav förslag på lösningar.

Workshopen generade att fem arbetsgrupper under våren, sommaren och hösten jobbat vidare inom olika områden för att genom samverkan stärka kompetensförsörjningeni Gävleregionen. Vad grupperna kommit fram till och vad samverkan hittills resulterat i, avrapporterades vid en träff den 7 oktober 2014.

Vill du vara med och påverka?

Kontakta Ulf Halleryd, kontaktperson Kompetenscentrum Gävle, och berätta vem du är, hur vi kan kontakta dig och hur du är intresserad av att påverka.

Kontaktperson Kompetenscentrum Gävle

Ulf Halleryd, Näringslivsavdelningen, Gävle kommun
Tel: 026-17 96 29
Mobil: 076 518 99 63
E-post: ulf.halleryd@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-12-13