Du är här: 

Aktiviteter i Gävles näringslivsprogram

För att nå de näringslivspolitiska målen i Gävles näringslivsprogram behöver vi börja med att se över de redan pågående aktiviteterna och initiativen.

Just nu pågår en kartläggning av vilka aktiviteter som redan finns och som aktivt bidrar till målen i Gävles näringslivsprogram. Genom kartläggningen kommer vi få en bild av vilka aktiviteter och projekt som finns i Gävleområdet. Kartläggningen kommer också hjälpa till att skapa medvetenhet kring de initiativ som finns så vi kan undvika att starta projekt som redan förekommer i regionen.

Kartläggning av befintliga aktiviteter finns alla aktiviteter samlat i en lista. Dokumentet uppdateras löpande allt eftersom nya aktiviteter och initiativ knyts till de näringslivspolitiska målen i Gävles näringslivsprogram. Dokumentet finns som PDF till höger på den här sidan.

Har du frågor, synpunkter eller tips om pågående aktiviteter som bidrar till att uppnå målen i näringslivsprogrammet? 

Kontakta Cecilia Adolfsson, näringslivsutvecklare vid Näringslivsenheten, via e-postadress cecilia.adolfsson@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2014-08-28