Du är här: 

Hållbart Näringsliv Gävle

Hållbart näringsliv

Hållbart Näringsliv Gävle är ett nätverk som bidrar till ett lönsamt, attraktivt och hållbart företagande i Gävle.

Hållbart Näringsliv Gävle arbetar för ökad affärsnytta och minskad miljöpåverkan inom områdena transporter, energi, konsumtion och avfall. Tillsammans identifierar nätverket konkreta åtgärder. Nätverket drivs av Näringslivsenheten Gävle och är en del av arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program. 

Till nätverket kopplas expertkompetens från länet som exempelvis Nätverket Smart Resplan, Ekocenter på Region Gävleborg, BiodrivMitt och Högskolan i Gävle.

Nätverkets fyra fokusområden 

 1. Cirkulär ekonomi
 2. Res och transportera smart
 3. Hållbar energianvändning 
 4. Unika Hållbara Möten & Evenemang 

Hållbart Näringsliv Gävle erbjuder

 • Gemensamma åtgärder och utmaningar
 • Erfarenhetsutbyte och samverkan inom hållbarhetsområdet
 • Stöd att utveckla och synliggöra ert hållbarhetsarbete
 • Expertkunskap
 • Information om externa finansieringsmöjligheter 

Vi tar ansvar!

De som är medlemmar i nätverket Hållbart näringsliv Gävle tar ansvar för att bidra till minskad miljöpåverkan genom att:

 • Vi använder förnybara drivmedel
 • Vi väljer hållbara transportmedel
 • Vi använder förnybar energi
 • Vi använder vår energi effektivt
 • Vi källsorterar i flera fraktioner
 • Vi tittar på möjligheter att återanvända
 • Vi delar istället för att äga

Vilka kan bli medlemmar?

Nätverket riktar sig till alla typer av företag/verksamheter i Gävle med omnejd som vill öka affärsnyttan och stärka sitt varumärke genom att arbeta med ett aktivt hållbarhetsarbete. Respektive företag/verksamhet medverkar utifrån sina egna förutsättningar.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Medlemmar Hållbart Näringsliv Gävle

Adventure Gavle, Almi Företagspartner AB, Arne Blom, BillerudKorsnäs AB, Bokrut AB, CleanChina AB, Colabitoil, Elite Hotel Gävle, Engeltofta AB, Esri SverigeGävle Fjärrfrakt AB, Furuviksparken AB, Fyra Linjer Teknik, IndustriProfil, Inresol AB, Gavlehov, Gästrike Vatten, Gävle Energi, Gävle Konserthus, Gävle Taxi AB, Gästrike återvinnare, Hedenstugan, Högskolan i Gävle, Jobmeal Gävle AB, Mackmyra Whisky, Nettbuss Stadsbussarna AB, Norrsundets Biokombinat, Ocean Oxygen, Ramudden, Scandic Hotels AB, Smurfit Kappa, Stella sews, Sodexo AB, Spela roll, Sveriges Järnvägsmuseum, Sybutiken Pastellen, Sweco, Swedbank, Tove Tapetserare, Tyréns AB, Vänskapa, Växt & Miljödesign

 

Tipsa andra om den här sidan

Spara sidan som pdf

Senast granskad 2017-12-15

Utbilda dig att Hållbarhetsredovisa!

Nätverket Hållbart Näringsliv Gävle erbjuder tillsammans med Högskolan i Gävle fyra utbildningstillfällen. Läs mer här!

Checklista Hållbart Näringsliv Gävle

Ett stöd och verktyg för företag och verksamheter i Gävle att synliggöra företagets miljöarbete.