Du är här: 

Hållbart Näringsliv Gävle

Hållbart näringsliv

Hållbart Näringsliv Gävle är ett nätverk som bidrar till ett lönsamt, attraktivt och hållbart företagande i Gävle.

Hållbart Näringsliv Gävle arbetar för ökad affärsnytta och minskad miljöpåverkan inom områdena transporter, energi, konsumtion och avfall. Tillsammans identifierar nätverket konkreta åtgärder. Nätverket drivs av Näringslivsenheten Gävle och är en del av arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program. 

Till nätverket kopplas expertkompetens från länet som exempelvis Nätverket Smart Resplan, Ekocenter på Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Nätverkets fyra fokusområden 

 1. Cirkulär ekonomi
 2. Res och transportera smart
 3. Hållbar energianvändning 
 4. Unika Hållbara Möten & Evenemang 

Hållbart Näringsliv Gävle erbjuder

 • Ökad affärsnytta och förstärkt varumärke
 • Gemensamma åtgärder och utmaningar 
 • Erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsområdet 
 • Synliggör medlemmarnas hållbarhetsarbete 
 • Tillgång till expertkunskap
 • Finansieringsguidning
 • Länk mellan studenter och företag 

Vilka kan bli medlem?

Nätverket riktar sig till alla typer av företag/verksamheter i Gävle med omnejd som vill öka affärsnyttan och stärka sitt varumärke genom att arbeta med ett aktivt hållbarhetsarbete. Respektive företag/verksamhet medverkar utifrån sina egna förutsättningar.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Tipsa andra om den här sidan

Spara sidan som pdf

Senast granskad 2017-04-24

Kick-off Hållbart Näringsliv 4 maj, Välkomna!

Tid och plats: 7:50-9:30 Gävle Stadshus, Drottninggatan 22 För mer information och anmälan.