Du är här: 

Marknadsplats Gävle

Marknadsplats Gävle är ett samarbete mellan Gävles större fastighetsägare och Gävle kommun. Samarbetets syfte är att utveckla Gävle som etableringsort och driva etableringar till Gävle.

Om du behöver råd och stöd när det gäller att etablera sig i Gävle är Marknadsplats Gävle dit du kan vända dig.

Marknadsplats Gävle arbetar också med att vara ett stöd till näringslivet bland annat kring bygglov, detaljplaner och VA. Det handlar också om mer strategiska frågor som till exempel utveckling av nya områden, prisutveckling av vatten, fjärrvärme etc.

Marknadsplats Gävle har under de senaste åren varit delaktig i att det hyrts ut 55 000 kvm lokalyta I Gävle och ungefär 80 000 kvm mark. Dessutom har det byggts nytt på runt 42 000 kvm där Marknadsplats Gävle varit en part. Marknadsplats Gävle är ofta med som länk när det handlar om att flytta större företag till Gävle eller med att en länk en trepartsaffär med det offentliga.

Frågor kring etableringar eller lediga lokaler

Om du har frågor kring etableringar eller lediga lokaler, kontakta Malin Vikerhagen, Etableringsansvarig, telefon 026-17 22 00.

Du kan också själv se vilka lediga lokaler eller vilken ledig mark som finns i Gävle.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-04