Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Förvaltningsledare IT till IT- och utvecklingsavdelningen Kommunledningskontoret 2017-04-23
Chef till Kommunala Lantmäterimyndigheten Samhällsbyggnad Gävle 2017-04-23
Enhetschef till personalförsörjningsverksamheten Omvårdnad Gävle 2017-04-23
Förskollärare till Apollogården Sörby förskoleområde 2017-04-23
Biträdande rektorer till våra grund- och grundsärskolor Biträdande rektor/förskolechef 2017-04-23
Socialsekreterare, Utredningsenhet Vuxen Socialtjänst Gävle 2017-04-24
Speciallärare till Vallback grundsärskola Grundsärskolan 2017-04-24
Lärare trä-och metallslöjd åk 7-9, Stora Sätraskolan Sätra rektorsområde 2017-04-24
Specialpedagog, Grundsärskolan Grundsärskolan 2017-04-24
Familjerådgivare Socialtjänst Gävle 2017-04-24
Speciallärare, Ulvsäter grundsärskola Grundsärskolan 2017-04-24
Speciallärare, Ulvsäter grundsärskola Grundsärskolan 2017-04-24
Förskollärare, Ulvsäter grundsärskola Grundsärskolan 2017-04-24
Markförvaltare Samhällsbyggnad Gävle 2017-04-25
Gymnasielärare i Arkitektur och Byggnadsverk Polhemsskolan 2017-04-26
Datalärare till Teknikprogrammet Polhemsskolan 2017-04-26
Socialsekreterare med uppföljningsansvar, Utredningsenhet ungdom Socialtjänst Gävle 2017-04-26
Boendestödjare till HVB Sesam Socialtjänst Gävle 2017-04-27
Behandlare till Öppenvårdsmottagning, våld i nära relationer Socialtjänst Gävle 2017-04-28
Grundskollärare 1-7, sv-so, eng, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2017-04-28
Förskollärare till Brynäsgårdens förskola Brynäsgårdens förskola 2017-04-28
Speciallärare till Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-04-30
Bidra till ett tryggare Gävle! Vi söker vik Sjuk-/Distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2017-04-30
Lärare i karaktärsämnen inom Restaurang och Livsmedelsprogammet, RL. Polhemsskolan 2017-04-30
Ekonom Ekonomiavdelningen 2017-04-30
Lärare på Bygg och anläggningsprogrammet(Mureri och betong) Polhemsskolan 2017-04-30
Lärare på Bygg och anläggningsprogrammet (Måleri) Polhemsskolan 2017-04-30
Lärare på Bygg och anläggningsprogrammet(Trä och anläggning) Polhemsskolan 2017-04-30
Lärare på El och energiprogrammet Polhemsskolan 2017-04-30
Lärare på det industritekniska programmet Polhemsskolan 2017-04-30
Lärare i karaktärsämnen inom Restaurang och Livsme-delsprogammet, RL. Polhemsskolan 2017-04-30
Rektor till Vuxenutbildningen, inriktning gymnasial yrkesutbildning Vuxenutbildningen 2017-04-30
Presschef Kommunledningskontoret 2017-04-30
Enhetschef till HR-avdelningen Gävle kommun HR-avdelningen 2017-04-30
Gymnasielärare Engelska och svenska till Polhemsskolan. Polhemsskolan 2017-04-30
Lärare i Engelska till Borgarskolan Borgarskolan 2017-05-01
Lärare åk 1-3, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Lärare åk 4-6, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Förskollärare, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Drifttekniker IT Kommunledningskontoret 2017-05-02
Resurspedagog till Bomhus förskoleområde Bomhus förskoleområde 2017-05-02
Lärare åk 1-3 till Hemlingby skola. Hemlingby skola 2017-05-02
Slöjdlärare till Solängsskolan. Solängsskolan 2017-05-02
Musiklärare till Solängsskolan. Solängsskolan 2017-05-02
Lärare i matematik/naturkunskap. Sofiedalskolan 2017-05-02
Förskollärare till Tallbo grundsärskola Grundsärskolan 2017-05-02
Speciallärare / Specialpedagog till Tallbo grundsärskola. Grundsärskolan 2017-05-02
Handledare med högskolekompetens till Möjligheten, Daglig Verksamhet Enheten för daglig verksamhet 2017-05-03
2 handledare med gymnasiekompetens till Enheten för Daglig Verksamhet Enheten för daglig verksamhet 2017-05-03
Ekonomiassistent till Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 2017-05-03
Lärare åk 7-9 olika ämnen, Lillhagsskolan Lillhagen rektorsområde 2017-05-04
2 Gymnasielärare i matematik och naturvetenskapligt ämne till Vasa skolan Vasaskolan 2017-05-05
2 Gymnasielärare i svenska och engelska till Vasa skolan Vasaskolan 2017-05-05
Gymnasielärare i naturkunskap och biologi till Vasa skolan Vasaskolan 2017-05-05
Revisor/utredare Gävle kommun 2017-05-10
Förskollärare till Nordangården Nordangården 2017-05-11
Socialsekreterare till Försörjningsstödsenhet Rehab/Integration Socialtjänst Gävle 2017-05-16
Vill du bidra till ett bättre Gävle? Vi söker tim- och semestervikarier. Omvårdnad Gävle 2017-05-31