Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktssköterska till hemsjukvården Omvårdnad Gävle 2017-10-22
Miljöinspektör med inriktning miljöskydd Samhällsbyggnad Gävle 2017-10-22
Verksamhetschef till Enheten för daglig verksamhet Enheten för daglig verksamhet 2017-10-22
Socialsekreterare till Utredningsenhet Barn Socialtjänst Gävle 2017-10-22
Studie- och Yrkesvägledare till Vasaskolan Vasaskolan 2017-10-22
SO-kommunikatör/språkstöd somaliska, Vuxenutbildningen Sfi Vuxenutbildningen 2017-10-23
Två biträdande rektorer till Grundsärskolan rektorsområde Grundsärskolan 2017-10-24
Förskollärare, Milboskolan Bergby rektorsområde 2017-10-25
Lärare i dataämnen Polhemsskolan 2017-10-27
Lärare i fotografisk bild Polhemsskolan 2017-10-27
Vik lärare åk 1 till fantastiska Forsbacka skola Forsbacka skola 2017-10-29
Biträdande rektor till Stigslund rektorsområde Biträdande rektor/förskolechef 2017-10-29
Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten 2017-10-29
Bygglovsassistent Samhällsbyggnad Gävle 2017-10-29
Ekonomiassistent till Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 2017-10-29
Behandlingsassistent till Stödboendeenheten Socialtjänst Gävle 2017-10-29
Biträdande rektor till Sätra rektorsområde Biträdande rektor/förskolechef 2017-10-29
Jurist med inriktning fastighetsrätt Samhällsbyggnad Gävle 2017-10-29
Matematik och Naturkunskap till Vuxenutbildningen i Gävle Vuxenutbildningen 2017-10-30
Kommunsekreterare Administrativa avdelningen 2017-10-30
Vik fritidspedagog till Alborga skola Alborga skola 2017-10-31
Enhetschef ekonomiservice Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 2017-10-31
Enhetschef ekonomi & strategisk planering Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen 2017-10-31
Elevassistent för tidsbegränsad anställning till Forsbacka skola Forsbacka skola 2017-10-31
Lärare matematik och no-ämnen åk 7-9 Sofiedalsskolan Sofiedalskolan 2017-10-31
Legitimerade Sjuksköterskor/Distriktssköterskor för timanställning Omvårdnad Gävle 2017-10-31
Musiklärare på 60 % till Sofiedals rektorsområde Sofiedalskolan 2017-10-31
Lärare, åk 1-3 Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-11-01
Förskollärare Pukslagargården Bomhus förskoleområde 2017-11-02
Fritidspedagog till Sjöängsskolan Sjöängsskolan 2017-11-05
Förskollärare till Markhedens förskola Valbo förskoleområde 2017-11-05
Förskollärare till Olsbackagården Södra förskoleområdet 2017-11-09
Fritidspedagoger till Ludvigsbergsskolan Ludvigsbergsskolan 2017-11-10
Liftvärdar till hemlingbybacken Kultur & Fritid Gävle 2017-11-12
Bild- och formpedagog, visstidsanställning Kultur & Fritid Gävle 2017-11-12
Timvikarier till Omvårdnad Gävle perioden jul och nyår 17/18 Omvårdnad PFV 2017-11-26