Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Utredare inom planering & utveckling Omvårdnad Gävle 2017-03-26
Lärare i svenska som andraspråk till sommarkurser, Vuxenutbildningen Vuxenutbildningen 2017-03-26
Biträdande rektor till Sofiedal Rektorsområde Biträdande rektor/förskolechef 2017-03-26
Vikariat på Lärvux Hösten 2017 med eventuell förlängning Vuxenutbildningen 2017-03-26
Socialsekreterare, Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna Socialtjänst Gävle 2017-03-28
Planarkitekt Samhällsbyggnad Gävle 2017-03-29
Lärare Ma/No 7-9 i AST-grupp Vallbacksskolan Vallback rektorsområde 2017-03-30
Lärare 7-9 i olika ämnen, Vallbackskolan Vallback rektorsområde 2017-03-30
Romsk brobyggare Vallback rektorsområde 2017-03-30
Speciallärare till Sofiedalsskolan F-6 Sofiedal rektorsområde 2017-03-30
Speciallärare till Staffansskolan Vallback rektorsområde 2017-03-30
Elevassistent Solängen rektorsområde 2017-03-30
Lärare åk 1-3, Sörbyskolan Vallback rektorsområde 2017-03-30
Lärare åk 4-6, Sörbyskolan Vallback rektorsområde 2017-03-30
Lärare ma/no åk 4-6 till Ludvigsbergsskolan Sofiedal rektorsområde 2017-03-30
Speciallärare matematik åk 3-6 till Ludvigsbergsskolan Sofiedal rektorsområde 2017-03-30
Lärare i åk 1-3 Ludvigsbergsskolan Sofiedal rektorsområde 2017-03-30
Biståndshandläggare SOL/LSS Omvårdnad Gävle 2017-03-31
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör Samhällsbyggnad Gävle 2017-03-31
Biträdande förskolechef till Bomhus och Sätra förskoleområde Biträdande rektor/förskolechef 2017-04-02
Koordinator/utvecklare Vuxenutbildningen 2017-04-02
Biträdande förskolechef till Södra förskolområdet Biträdande rektor/förskolechef 2017-04-02
Ekonomidirektör med koncernövergripande ansvar Kommunledningskontoret 2017-04-02
Skolläkare till Utbildning Gävle Elevhälsan 2017-04-02
Semestervikarier Omvårdnad - Biståndshandläggare Omvårdnad Gävle 2017-04-02
Lärare i slöjd Strömsbro skola Stigslund rektorsområde 2017-04-05
Lärare 7-9, olika ämnen, Nynässkolan Solängen rektorsområde 2017-04-05
Förskollärare till Andersbergsgården Sörby förskoleområde 2017-04-06
Skogsförvaltare Samhällsbyggnad Gävle 2017-04-09
Omvårdnad Gävle söker medarbetare till poolverksamheterna Omvårdnad Gävle 2017-04-09
Semestervikariat Omvårdnad - Enhetschefer Omvårdnad Gävle 2017-04-10
Speciallärare, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2017-04-13
Vill du bidra till ett bättre Gävle? Vi söker tim- och semestervikarier. Omvårdnad Gävle 2017-04-15
Specialpedagog till Stigslunds rektorsområde Stigslund rektorsområde 2017-04-19
Sommarskola 2017, Årskurs 6-9 och för nyanlända 2016/17 Utvecklingsavdelningen 2017-04-21
Fritidspedagog, Fridhemsskolan Solängen rektorsområde 2017-04-21
Bidra till ett tryggare Gävle! Vi söker vik Sjuk-/Distriktssköterskor Omvårdnad Gävle 2017-04-30
Lärare åk 1-3, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Lärare åk 4-6, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01
Förskollärare, Solängsskolan Solängen rektorsområde 2017-05-01