Lediga jobb

Ansökan till jobb inom Gävle kommun görs via Offentliga jobb, en webbaserad tjänst som används av många kommuner och andra myndigheter. Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, får du registrera dig och skriva in din CV. Det är bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter. Klicka på titlarna i listan, så visas platsannonsen.

Tjänst Ansök senast
Boendestöd söker Skötare Omvårdnad Gävle 2017-07-23
Restaurangutbildade handledare till Hemlingbystugan, vikariat Kultur & Fritid Gävle 2017-07-23
Speciallärare till Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-07-24
Lärare i data och programmering till Polhemsskolan. Polhemsskolan 2017-07-24
Lärare trä-och metallslöjd åk 7-9, Stora Sätraskolan Sätra rektorsområde 2017-07-27
Lärare ma/no 6-9, Stora Sätraskolan Sätra rektorsområde 2017-07-27
Modersmålslärare, Bergby rektorsområde Bergby rektorsområde 2017-07-28
Bibliotekarie med ansvar för samordning av evenemang- och programverksamhet Kultur & Fritid Gävle 2017-07-28
Nutritionsansvarig dietist Omvårdnad Gävle 2017-07-30
Lärare i matematik och teknik på teknikprogrammet på Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-07-30
Gymnasielärare Engelska och svenska till Polhemsskolan. Polhemsskolan 2017-07-30
Biträdande rektor till Vasaskolan Biträdande rektor/förskolechef 2017-07-31
Gymnasielärare i matematik och annat naturvetenskapligt ämne Vasaskolan 2017-07-31
Lärare i textilslöjd till Stora Sätraskolan Stora Sätraskolan 2017-07-31
Lärare i hotell- och turism Borgarskolan 2017-07-31
Grundskollärare, Solängskolan Solängen rektorsområde 2017-08-01
Speciallärare till Strömsbro skola åk 1-6 Strömsbro skola 2017-08-03
Lärare samhällskunskap, religion, historia och sociologi till Polhemsskolan Polhemsskolan 2017-08-03
Musiklärare, Sätra rektorsområde Sätra rektorsområde 2017-08-06
Lärare Sve/SO till Sofiedalsskolan åk 7-9 Sofiedal rektorsområde 2017-08-06
Förskollärare till Söderslottets förskola Södra förskoleområdet 2017-08-06
Klientansvarig IT-tekniker IT- och utvecklingsavdelningen 2017-08-07
Speciallärare, Ulvsäterskolan grundsär Grundsärskolan 2017-08-07
Nämndsekreterare Samhällsbyggnad Gävle 2017-08-07
Tillsynsjurist Samhällsbyggnad Gävle 2017-08-11
Vi söker lärlingar till förskolan, grundskolan och gymnasiet Utbildning Gävle 2017-08-13
Specialpedagog till Stigslund rektorsområde Stigslund rektorsområde 2017-08-13
Projektledare IT IT- och utvecklingsavdelningen 2017-08-13
Förskollärare till Apollogården Apollogården 2017-08-13
Legitimerad Sjuksköterska/Distriktssköterska till nattorganisationen Omvårdnad Gävle 2017-08-14
Utbildningssamordnare till Utbildningscentrum för distansstudier Vuxenutbildningen 2017-08-15
Lärare 7-9, olika ämnen, Nynässkolan Solängen rektorsområde 2017-08-17
Förskollärare/Fritidspedagog till korttidshem Elevstödet Gävle 2017-08-18
Speciallärare, Fridhemsskolan Vallback rektorsområde 2017-08-18
Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheterna Socialtjänst Gävle 2017-08-20
Förskollärare till Staffansgårdens förskola, specialavdelning Vallmon Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-08-24
Förskollärare till Staffansgårdens förskola Brynäs /Nynäs förskoleområde Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-08-24
Förskollärare till Staffansgårdens förskola Brynäs/Nynäs förskoleområde Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-08-24
Förskollärare till Nordangården Brynäs/Nynäs förskoleområde 2017-08-24
Enhetschef inom Boende och stöd enligt LSS/Sol Omvårdnad Gävle 2017-08-27
LSS Handläggare och Biståndshandläggare SoL Omvårdnad Gävle 2017-08-30
Lärare åk 4, Sörbyskolan Vallback rektorsområde 2017-08-31
Förrättningslantmätare Samhällsbyggnad Gävle 2017-09-10