Rektor till Vuxenutbildningen, inriktning gymnasial yrkesutbildning

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut.

Du skickas vidare till listan med aktuella lediga jobb.

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 6700 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss.

Vi skapar möjligheter. För det lokala näringslivet. För kompetensutveckling och sysselsättning. De 360 medarbetarna vid Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bidrar till att göra Gävle attraktivt för företagande och framtidsvisioner. Hos oss jobbar du med att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och personlig utveckling. Tillsammans gör vi Gävle konkurrenskraftigt.

Utbildning är en kärnfråga i Gävle kommuns utveckling. Vuxenutbildningen är en viktig aktör för att höja utbildningsnivån hos invånarna i kommunen. Vårt uppdrag är att stödja och stimulera vuxnas lärande. Hos oss ska man ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbetsliv- och samhällsliv och för personlig utveckling. Ett utökat uppdrag i arbetet med kompetensförsörjning gör att vi nu söker en rektor med inriktning gymnasial yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. I arbetet kan även annan skolform och verksamhet i Vuxenutbildningen ingå.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta med att utveckla samt genomföra utbildningar i nära samarbete med övriga rektorer inom Vuxenutbildningen. Ett särskilt fokusområde i uppdraget är att vidareutveckla flexibelt -och digitalt lärande för att vi i högre grad ska kunna möta efterfrågan på utbildning oberoende av tid och rum. I arbetsuppgifterna ingår även ett kvalitets -och uppföljningsuppdrag för hela verksamheten.

Inom ditt ansvarsområde svara du för pedagogisk ledning samt har personal -och ekonomiansvar. Ditt uppdrag är att vidareutveckla verksamheten så att alla elever och medarbetare känner att de utvecklas, utmanas och uppskattas. Du förväntas bidra med ett ledarskap som inbjuder elever och medarbetare till delaktighet och inflytande i ett ständigt pågående utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse.

Du ska säkerställa planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i linje med de krav som ställs i de nationella och lokala styrdokumenten för verksamheten. Vuxenutbildningen samverkar med många olika myndigheter och enheter lokalt och regionalt, som rektor ska du initiera och aktivt delta i samverkan samt vara ditt ansvarsområdes talesperson i olika sammanhang.

Du är direkt underställd Vuxenutbildningschefen och ingår i Vuxenutbildningens ledningsgrupp, med ett gemensamt ansvar för den samlade Vuxenutbildningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen från pedagogisk högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet. Att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen är en merit.
Du är engagerad i omvärldsfrågor med särskilt intresse för utbildnings – och kompetensfrågor och modern pedagogik.

Du är vidare en erfaren ledare med hög kompetens att leda pedagogisk utveckling, både i vardagen och strategiskt. Du har god kunskap om och intresse för kvalitets -och uppföljningsfrågor.

Du är strukturerad och tydlig och ditt ledarskap inbjuder till delaktighet och kommunikation både för elever och medarbetare. Du ska ha god kunskap inom området digitalt lärande och vara en driven IT-användare.

Som person är du en kreativ och flexibel problemlösare med god förmåga att lyssna. Du har en personlig mognad och känner dig trygg i dig själv och i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga och kan bygga förtroendefulla relationer eftersom Vuxenutbildningen är en mångfasetterad verksamhet med många samverkanspartners.

Erfarenhet från vuxenutbildning är en merit.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan

Ansökningstiden för denna tjänst har gått ut.

Kontaktperson

Kajsa Wiklund
Chef Vuxenutbildningen
Telefon: 026-179304
E-post: kajsa.wiklund@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18

Gävle kommun

Gävle kommun

Gävle kommun