Kommunarkivarie

Ansökningstiden för detta jobb har gått ut.

Du skickas vidare till listan med aktuella lediga jobb.

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 6700 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss.

På kommunledningskontoret är du i händelsernas centrum. Våra drygt 200 medarbetare jobbar med saker som är gemensamma för alla inom Gävle kommun. Vi ser helheten, samordnar arbetet mellan förvaltningarna och ansvarar för den strategiska utvecklingen. Hos oss jobbar du nära politikerna och vet ofta först vad som är på gång. Är du lyhörd, nyfiken och aktiv har du goda möjligheter att vara med och påverka. Vi gör Gävle tillsammans.

Tjänsten som kommunarkivarie är placerad inom kommunarkivet, en enhet inom administrativa avdelningen. Administrativa avdelningen är en av kommunledningskontorets sex avdelningar och förutom kommunarkivet finns inom avdelningen, kanslienheten, enheten för social hållbarhet, överförmyndarenheten och säkerhetsenheten.

Kommunstyrelsen är kommunens arkivmyndighet och kommunarkivet är arkivmyndighetens verkställande enhet. Här arbetar just nu en enhetschef tillsammans med sex medarbetare.

Kommunfullmäktige i Gävle beslutade i oktober 2016 om nya riktlinjer för hantering av arkiv. Fokus i vårt arbete framöver kommer att vara införandet av processorienterad arkivredovisning, att utarbeta metoder och planer för att verkställa och genomföra arkivmyndighetens tillsynsuppdrag och säkerställa att det finns lokala rekommendationer kring en god arkivvård. Kommunfullmäktige har tidigare avsatt medel för ett e-arkivprojekt för vilket Gävle kommunarkiv ansvarar. Arbetet bedrivs i samarbete med länets samtliga tio kommuner. Just nu arbetar vi inom kommunarkivet särskilt med digitalisering av arkiv där vi har påbörjat större arbeten i samarbete med andra aktörer.

Gävle kommunarkiv är en etablerad och uppskattad kulturarvsinstitution med en fot i historien och en i framtiden. Intresset för lokalhistoria är stort och vi har en uppskattad programverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Under det senaste året har det skett positiva förändringar i vår organisation som innebär möjligheter att utveckla kommunens arkivhantering och har motiverat att vi söker en kommunarkivarie med särskilt ansvar för att verkställa arkivmyndighetens tillsyn.

Som kommunarkivarie kommer du att samordna och verkställa tillsynsuppdraget enligt arkivlagen och en av arkivmyndigheten beslutad tillsynsprocess och årlig tillsynsplan. Du kommer också att besluta om mottagande av arkiv såväl inom ramen för tillsyn som efter överenskommelse. I dina arbetsuppgifter ingår därför att samordna och ta emot arkiv från kommunens förvaltningar och bolag. De nyss antagna riktlinjerna för hantering av arkiv innebär bland annat att arkivmyndigheten ska ta fram rekommendationer för val av metoder och materiel för en god arkivvård oavsett media. Här kommer du att bidra och även informera och utbilda kommunens personal i arkivvård och kring övriga arkivfrågor.

Som kommunarkivarie kommer du tillsammans med kommunarkivets arkivarier att tjänstgöra i vår kundservice som innebär att ta emot besökare, utreda och svara på förfrågningar. Arbetet kommer att innebära kvalificerade sekretessbedömningar där kommunarkivarien i förekommande fall är den som beslutar om avslag.

Kommunarkivet tar emot studiebesök, ordnar föredrag och andra arrangemang. Du kommer att vid behov medverka i programverksamheten.

Kvalifikationer

Du har relevant akademisk utbildning med inriktning mot arkivvetenskap eller annan högskoleexamen vi bedömer likvärdig. Längre erfarenhet från arkivverksamhet inom offentlig sektor är ett krav. Det är en fördel om du särskilt har erfarenhet från kommunal arkivverksamhet. Du ska ha mycket god kännedom såväl juridiskt som praktiskt om hantering av allmänna handlingar. Du har god kännedom om elektronisk arkiv- och dokumenthantering och processorienterad arkivredovisning.

Du har ett brett samhällsperspektiv och god analytisk förmåga samt förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du kan planera och organisera ditt arbete. Att kunna arbeta med flera uppdrag och arbetsuppgifter samtidigt är viktigt. Du har förmågan att engagera andra i frågor som rör området och skapar med hjälp av din sakkunskap förtroendefulla samarbeten med personer på olika nivåer inom kommunen.

Tillsynsuppgiften förutsätter att du har ett gott bemötande, att du är uthållig och har god pedagogisk förmåga. Du värnar om hög kvalitet i ditt arbete i enligt med vår värdegrund. Du har lätt för att kommunicera och uttrycker dig väl i tal och skrift. På ett positivt och professionellt sätt förmedlar du innehållet i uppsatta styrdokument och kan växla mellan strategiskt arbete och åtgärdsarbete.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Övrigt

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan

Ansökningstiden för denna tjänst har gått ut.

Kontaktperson

Eva Lindelöw Sjöö
enhetschef
Telefon: 026-17 81 19
E-post: eva.lindelow.sjoo@gavle.se

Fackliga företrädare

Lena Arnberg
Vision
Telefon: 026-17 80 05

Lena Nilsson
JUSEK
Telefon: 026-17 80 74

Sara Gagge
DIK
Telefon: 026-17 92 65

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18

Gävle kommun

Gävle kommun

Gävle kommun