Bli en värdefull extraförälder

Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid.

Välkommen på informationsträff

Är du intresserad kan du besöka oss på våra informationsträffar, skicka in en intresseanmälan eller ringa till Rekryteringsenheten! Kontaktuppgifter till oss hittar du under "kontakta oss".

Varför behöver vissa barn och ungdomar extraföräldrar?

Det finns barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden och som inte får sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. De har mött problem av olika slag eller varit med om svåra upplevelser. Det kan också vara barnet som lever på ett sätt som skadar den personliga hälsan och utvecklingen.

De flesta barn placeras frivilligt i jourhem/familjehem med sina föräldrars samtycke. Målet med familjehemsvården är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnet kan flytta hem igen.

 

Vad är familjehem och jourhem?

Familjehem och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av Socialnämnden tar emot andras barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid. Enligt Svensk lagstiftning skall alltid en familjehemsutredning genomföras innan någon får ta emot någon annans barn för vård och omsorg. Personal från Rekryteringsenheten, Socialtjänst Gävle genomför denna familjehemsutredning.

Som familjehem till Socialnämnden i Gävle bör ni bo i Gävle kommun eller i en omkringliggande kommun. Ni behöver ha tillräckligt med tid och utrymme i familjen för att ge god omsorg till den placerade. Barnet skall kunna erbjudas eget rum. Socialnämnden ger anpassat stöd utifrån barnets behov. Gävle kommun följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer om ersättning till familjehem.

Jourhem är ett hem som med kort varsel tar emot barn för en begränsad tid. Efter en barnavårdsutredning flyttar barnet hem igen eller till ett familjehem. Ett jourhem kan ha egna barn men inte barn i skolåldern. Ni bör helst bo inom Gävle kommun och ha tillräckligt med utrymme för att kunna erbjuda barnet eget rum. Ni bör ha körkort. I ett jourhem inom Socialtjänsten i Gävle kommun är en av föräldrarna hemma på heltid mot en ersättning som motsvarar en genomsnittslön i Sverige.

Klicka här om du vill göra en intresseanmälan.

Utbildning

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial, "Ett hem att växa i", som vänder sig till familjehem och jourhem. Utbildningen är obligatorisk för familjehem och jourhem och genomförs löpande. Socialtjänsten i Gävle samarbetar med andra Socialtjänster i länet för att hjälpas åt att tillgodose utbildningar till familjehem och jourhem i hela länet.
Kursledarna är utbildade socionomer med lång erfarenhet av familjehemsvård och med vidareutbildning för ändamålet.

Utbildningens upplägg kan variera från vardagar till helg och från dagtid till kvällstider beroende förutsättningar för orten där utbildningen genomförs. Utbildningen är totalt 24 timmar.

Kursen innehåller bl. a följande:

  • Familjehemsvårdens uppdrag och innehåll
  • Familjehemsplacerade barns vårdbehov
  • Samarbetet med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare

Tipsa andra om den här sidan

Spara sidan som pdf

Senast granskad 2017-12-12

Testa dig själv! Är du en familjehems-förälder?

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn? Gör självtestet och bedöm om dina poäng motsvarar det engagemang som behövs. Starta testet