Bli en värdefull extraförälder

Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid.

 

Vi söker extraföräldrar i form av familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamiljer och jourhem som har tid och rum för ett barn - för en kortare eller längre tid - tills deras familj fungerar bra igen.

Intresserad? Vill veta mer?

Intresseanmälan

Klicka här om du vill komma till sidan för intresseanmälan.

Är du intresserad kan du besöka oss på våra informationsträffar, skicka in en intresseanmälan eller ringa till Rekryteringsenheten! Kontaktuppgifter till oss hittar du under "kontakta oss".

I broschyren Bli en värdefull extraförälder kan du bland annat läsa om:

  • Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem?
  • Vilka familjer kan vara lämpliga?
  • Vilket stöd får familjen?
  • Hembesök och utredning för att hitta familjer
  • Vad händer när barnet placerats?

Varför behöver vissa barn och ungdomar stöd?

Det finns barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden och som inte får sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. De har mött problem av olika slag eller varit med om svåra upplevelser. Det kan också vara så att barnet lever på ett sådant sätt att det riskerar sin hälsa och utveckling.

Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem?

Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på uppdrag av Socialnämnden i Gävle tar emot andras barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid.

De flesta barn placeras frivilligt i familjehem med sina föräldrars samtycke. Målet med familjehemsvården är att barnet, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnet kan flytta hem igen.

I ett förstärkt familjehem finns en vuxen tillgänglig på heltid.Familjen får ett omfattande stöd av en familjehemskonsulent.

Att vara kontaktfamilj innebär att vara ett regelbundet stöd för ett barn eller syskonpar genom att man i sitt hem tar emot barnet något eller några veckoslut i månaden, kanske även något lov. Kontaktfamilj är en frivillig åtgärd.

Jourhem är ett hem som med kort varsel tar emot barn för en begränsad tid. Efter utredning flyttar barnet hem igen eller till ett familjehem.

Tipsa andra om den här sidan

Spara sidan som pdf

Senast granskad 2017-07-11

Testa dig själv! Är du en familjehems-förälder?

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn? Gör självtestet och bedöm om dina poäng motsvarar det engagemang som behövs. Starta testet