Kontaktperson

Att vara kontaktperson är att ha en vänskapsrelation med en person som har en funktionsnedsättning eller någon som av sociala skäl behöver extra stöd.

Du som är 18 år eller äldre kan anmäla ditt intresse för att bli kontaktperson. 

Du behöver ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det som krävs är: 

 • ett personligt engagemang.
 • ett intresse för hur andra människor har det.
 • lämplighet utifrån personens behov och förutsättningar.
 • att personkemin fungerar bra.
 • att du har tid för uppdraget i din vardag.

Som kontaktperson är du inte anställd. Det är ett uppdrag där du får ersättning utifrån hur många timmar uppdraget omfattar. 

Här kan du anmäla ditt intresse för uppdraget som kontaktperson. 

Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson är du ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen person med funktionsnedsättning eller en person som behöver stöd av sociala skäl.

Du ger möjlighet till en rik och aktiv fritid utifrån personens förutsättningar och behov. Det kan till exempel handla om att: 

 • visa på alternativa förhållningssätt.
 • ge råd och stöd vid behov.
 • motivera till sysselsättning, aktiviteter och struktur i vardagen.
 • följa med på möten med myndigheter gällande personliga angelägenheter.
 • utöka personens nätverk.
 • fungera som förebild inom olika områden.

Du hjälper också till att bryta social isolering genom att följa med personen på olika kultur- och fritidsaktiviteter utifrån hans eller hennes önskemål och förutsättningar. 

Kontakt

Har du frågor om vad uppdraget som kontaktperson innebär? Kontakta kundtjänst på 026-17 80 00. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-02-22