Tobaksförsäljning

Enligt tobakslagen måste du anmäla till kommunen innan du ska börja sälja tobaksvaror. Du gör anmälan via blanketten "Anmälan om tobaksförsäljning".

En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror:

 

 • cigaretter
 • cigarrer
 • cigarromslag
 • cigariller
 • pip- och rulltobak
 • snus
 • tuggtobak
 • portionstobak
 • råtobak och
 • tobak till vattenpipa.

 

Anmälan

Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker, det vill säga till exempel även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller Internet ska anmälas.

Anmälan om tobaksförsäljning gör du via blanketten för Anmälan av tobaksförsäljning. Med anmälan ska du också skicka in en kopia på ert egenkontrollprogram för tobaksförsäljning.

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska själv kontrollera (göra egenkontroll av) att försäljningen sker på det sättet som står i tobakslagen. Du ska skriva ned hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet.

Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag när kommuen genomför tillsyn av tobaksförsäljningen.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift varje år, en så kallad tillsynsavgift, som är bestämd av kommunfullmäktige:

 • Tobaksförsäljning
  Helt kalenderår: 1164 kr.
  Om försäljning påbörjas efter 1 juli: 699 kr första året.
  Säsongsförsäljning, högst fem månader per år: 699 kr.
 • Tobaks- och folkölsförsäljning kombinerat
  Helt kalenderår för tobaksförsäljning: 989 kr
  (+1164 för folkölsförsäljningen)

Broschyren Att sälja tobak

Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja tobak vänder sig till dig som säljer eller har tänkt börja sälja tobaksvaror till konsumenter.

Broschyren finns, förutom på svenska, även på Arabiska, Bosniskta/Kroatiska/Serbiska, Engelska, Nordkurdiska (kurmandji), Spanska, Sydkurdiska (sorani) och Turkiska.

I broschyren kan du läsa om 

 • tobakslagen
 • vilka regler som gäller vid försäljning av tobaksvaror
 • vad som räknas som tobaksvaror
 • om krav på märkning
 • om vem som är ansvarig för att se till att lagen följs.

I slutet av broschyren finns praktiska råd och tips om vad man ska tänka på inför egenkontrollen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-31