Fakturering till Gävle kommun

Gävle Kommun arbetar aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor från våra avtalsleverantörer. E-fakturor skapare en effektivare och säkrare fakturahantering samt har en positiv miljöpåverkan och minskar kostnaderna för båda parter.

I upphandlingar ställs krav på att anbudsgivarna ska kunna skicka elektroniska fakturor. 

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

  • Kundnummer
  • Ordernummer
  • Organisatorisk enhet/avdelning
  • Referens-id
  • Pris inklusive och exklusive moms
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Plus- eller bankgiro

Referens id
För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns ett särskilt referens-id på den. Referens-id består av en kod på 8-10 tecken. Koden inleds alltid med ett 4-siffrigt nummer. Exempel på referensnummer: 3010BBB123. Referens-id ska uppges av kommunens beställare. Om beställaren inte anger något referens-id ska du som leverantör alltid efterfråga detta.

Organisationsnummer

  • Gävle kommuns organisationsnummer: 212000-2338
  • Gävle kommuns postgironummer: 14808-0

Betalningsvillkor
Fakturan skall vara i SEK och fakturadatum.
Gävle kommun tillämpar betalningsvillkor på 30 dagar efter fullgjord leverans. Fakturan skall vara i SEK och fakturadatum räknas det datum fakturan inkommer till beställaren. Fakturerings-, uppläggnings-, expeditions-, påminnelseavgift eller andra avgifter godkänns inte och får inte debiteras. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. I de fall dröjsmålsränta krävs skall det vara en räntefaktura per för sent betald faktura, inte i form av samlingsfaktura.

Fakturaadress:
Gävle Kommun
FE2120002338/Förvaltning*
Box 954
801 33 Gävle

Betalningspåminnelser skickas till ovanstående fakturaadress. Glöm inte att ange vilken referens.id som fakturan eller påminnelsen avser.

Om ni inte får plats med FE2120002338 i adressfältet i ert system, kontakta då KLK Ekonomi

*Förvaltning uppges av beställaren

Inom Gävle kommun finns följande förvaltningar:

- Kommunledningskontoret, KLK
- Kultur och Fritid, KoF
- Socialtjänsten, SOC
- Utbildning Gävle, UG
- Omvårdnad, OMV
- Samhällsbyggnad, SAM
- Näringsliv och arbetsmarknad, NAG

Så här gör du för att fakturera elektroniskt

Gävle kommun arbetar med de standardformat som tagits fram av SFTI. E-fakturan kan skickas traditionellt via VAN eller som Svefaktura via Gävle kommuns fakturaväxel InExchange. Om ni inte har möjlighet att skicka E-faktura via ert affärssystem, erbjuds en tjänst där ni manuellt kan registrera 100 st fakturor om året - kostnadsfritt - via InExchange. Skapa konto på www.inexchange.se eller via mail, telefon: +46 (0)500 - 44 63 60.

Här finns några länkar som beskriver hur ni gör för att komma igång:

Länk - Skapa konto hos InExchange

Länk - Introduktion till InExchange Web/fakturaportal.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-25