Socialtjänsten LOV

Socialnämnden, Gävle kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i konkurrensutsättningen av hem för vård eller boende (HVB) och konsulentstödda jour- och familjehem.

Utförare som uppfyller kraven i förfrågningsunderlagen kan ansöka om att bli utförare. Förfrågan med tillhörande bilagor finns att hämta på Kommersannons. Ansökan kan lämnas löpande under avtalstiden. KLK Inköp, Gävle kommun, prövar ansökningarna tillsammans med Beställaren.

Tillgängliga upphandlingar

  • 5178, Hem för vård eller boende, Gävle kommun
  • 5328, Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle Kommun
  • 6355, Konsulentstödda jour - och familjehem, Gävle Kommun

Vid frågor angående ansökan:

E-posta: inkop@gavle.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-10