Du är här: 

Planerade upphandlingar

Nedan visas en förhandsvisning av de upphandlingar som är planerade för Gävle kommun.
Förfrågningsunderlaget finns tillgängligt fr.o.m. att upphandlingen annonseras. Observera att upphandlingens omfattning och tider kan förändras fram till annonseringsdagen.

Välkommen att kontakta Inköpsenheten för att få information om kommande upphandlingar inom ett visst område.